Stedenbouwkundige vergunning Uplace vernietigd

Landt Uplace ooit in Machelen? ©BELGA

De Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van het shoppingcomplex Uplace in Machelen vernietigd.

Het nieuws komt niet als een verrassing. De rechtsbasis van de vergunning verdween na het arrest van de Raad van State van 22 december 2017, waarbij het in 2016 vastgestelde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) werd vernietigd. 

De Raad van State stelde toen vast dat, ten opzichte van het ruimtelijk uitvoeringsplan van 2011, de stedenbouwkundige voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan van 2016 een substantiële toename – en dus geen reductie – van de toegelaten handelsoppervlakte in de Uplace-zone tot gevolg hebben, stelt een expert. Er bleek ook geen juiste verantwoording te zijn gegeven om geen tramlijn op te leggen en om het milieu-effectenrapport (MER) uit 2010 te gebruiken. 

'Deze finale doodsteek voor een achterhaald project is erg goed nieuws', reageren Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Bral. 'Wij hebben ons van bij het begin tegen Uplace verzet. Een groot shoppingcentrum op een pure autolocatie is niet te rijmen met de uitdagingen inzake luchtvervuiling, klimaat, verkeer en ruimtelijke ordening.'

Uplace geeft zich nog niet gewonnen. 'Het arrest komt niet als een verrassing', verduidelijkt Lies De Smedt, de woordvoerder van Uplace. De opmaak van een nieuwe rechtsgrond is intussen gedelegeerd aan het gemeentebestuur van Machelen. De gemeente liet eerder al weten dat ze bij de opmaak van de nieuwe ruimtelijke plannen voor de reconversiezone op haar grondgebied overleg zal plegen met de eigenaars van de betrokken grondpercelen.

Wat nu?

In de eerste plaats is het uitkijken naar de argumentatie van de Raad van Vergunningsbetwistingen in het nieuwe arrest. Ofwel vernietigt hij op basis van elementen in het dossier die relatief snel kunnen worden gerepareerd. Ofwel gaat het over zeer fundamentele zaken. Bijvoorbeeld dat het MER niet meer actueel is. Men is dan is men snel vertrokken voor twee jaar, zonder de waarschijnlijke beroepsprocedures.

Om discussie in de Vlaamse regering te vermijden, werd het dossier doorgeschoven naar de gemeente Machelen. Daar kan worden gewerkt aan een nieuw ruimtelijk plan, maar die gesprekken lopen samen met Vilvoorde en zijn nog maar net opgestart. Pas dan kan eventueel een nieuwe vergunning worden aangevraagd.

Bovendien is Vilvoorde een felle tegenstander van het project. Burgemeester Hans Bonte (sp.a) roept de Vlaamse regering om eindelijk een streep te zetten onder 'dit van de pot gerukt project' nu zowel de Raad van State als de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich negatief hebben uitgelaten.

Waarschijnlijk wordt het pas na de Vlaamse verkiezingen van mei 2014 duidelijk of en onder elke voorwaarden Uplace nog een kans krijgt.  Het zal terug te vinden zijn in de fameuze Atoma-schriftjes van de Vlaamse regering, zeggen ingewijden.

Rechtszaken

De beslissing is een nieuwe tegenslag voor Uplace. Eind vorig jaar vernietigde de Raad van State al het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het shoppingcentrum.

In april oordeelde het Grondwettelijk Hof dat een verlopen handelsvestigingsvergunning van Uplace onrechtmatig is gereactiveerd door een decreet van de Vlaamse regering.

Verliezen

Uplace stapelde de voorbije jaren al een overgedragen verlies van 37,1 miljoen euro op. In het winkelcentrum in Machelen is al 87 miljoen euro geïnvesteerd.

De aandeelhouders boven het bedrijf, Bart Verhaeghe (65%) en Luc Verelst (27%) op kop, staan garant voor de continuïteit van het bedrijf. 

“Het arrest komt niet als een verrassing” verduidelijkt Lies De Smedt, woordvoerder van Uplace. “De Raad voor Vergunningsbetwistingen neemt die beslissing op basis van het gebrek aan een correcte onderliggende zonering. De Raad van State vernietigde in december 2017 namelijk het GRUP VSGB, dat de basis vormde voor de bouwvergunning van Uplace in Machelen.”

De opmaak van een nieuwe rechtsgrond is intussen gedelegeerd aan het gemeentebestuur van Machelen. De gemeente liet eerder al weten dat het bij de opmaak van nieuwe ruimtelijke plannen voor de reconversiezone op haar grondgebied, overleg zal plegen met de eigenaars van de betrokken grondpercelen.

 

 Het nieuws komt niet als een verrassing. De rechtsbasis van de vergunning.  Verdween na het arrest van de Raad van State  van 22 december 2017 waarbij het in 2016 vastgestelde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) werd vernietigd. 

 

 

De Raad van State stelde toen vast dat, ten opzichte van het ruimtelijk uitvoeringsplan van 2011, de stedenbouwkundige voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan van 2016 een substantiële toename – en dus geen reductie – van de toegelaten handelsoppervlakte in de Uplace-zone tot gevolg hebben, bendrukt een expert. . Er bleek geen onjuiste verantwoording te zijn gegeven om geen tramlijn op te leggen en om het milieueffectrapport uit 2010 te gebruiken.
Om discussie te vermijden binnen de Vlaamse regering werd het dossier doorgeschoven naar de gemeente Machelen. Daar kan worden gewerkt aan een nieuw GRUP. Dat duurt al snel een jaar. Pas dan kan een nieuwe vergunning worden aangevraagd.

Het blijft wxel uikijken naar de argumentatie van de Raad van Vergunningsbetwistingen. Ofwel vernietigt ze op basis van elementen in het dossier die relatief snel kunnen worden gerepareerd. Ofwel gaat het over zeer fundamentele factoren. Bijvoorbeeld  dat het MER niet meer actueel is.

Algemeen wordt aangenomen dat er pas na de verkiezingen van volgend jaar echt beweging in het dossier zal komen. Het wordt een deel van de regeringsonderhandelingen. Het zal terug te vinden zijn in de fameuze Atoma-schriftjes over het uit te voeren beleidsplan van de Vlaamse regering.

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n