Uplace betwist zwakke score voor openbaar vervoer

Een artist's impression van Uplace ©RV

De bezoekers van Neo, Docks Bruxsel en Uplace, de drie nieuwe geplande shopping- en belevenisprojecten rond Brussel, zullen nauwelijks bezoekers aantrekken die niet met de wagen komen, stellen onderzoekers. Uplace is het meest autogericht. De projectontwikkelaar benadrukt dat de studie is achterhaald. 'Er wordt geen rekening gehouden met de inmiddels genomen maatregelen, in het bijzonder dat er een treinstation komt.'

De studie 'Shopping Centre Siting and Modal Choice in Belgium: A Destination-Based Analysis' onderzocht  in hoeverre de locatiekeuze voor een winkelcomplex de vervoerskeuze van de bezoekers bepaalt.

De onderzoekers Ward Ronse, Kobe Boussauw en Dirk Lauwers, verbonden aan de UGent en de VUB, namen de data voor 17 bestaande winkelcentra in ons land onder de loep. Uit de resultaten blijkt dat het autogebruik naar shoppingcentra die in het stadscentrum gelegen zijn veel lager ligt dan naar shoppingcentra die aan de rand van de stad liggen. Een voorbeeld: amper 22 procent van de bezoekers van het Brusselse City2-complex komt met de wagen (63 procent met openbaar vervoer), maar voor een verplaatsing naar Wijnegem shopping centrum gebruikt 85 procent de wagen (en amper 12 procent het openbaar vervoer). Ook de grootte van het winkelcentrum speelt een rol. Hoe groter, hoe hoger het autogebruik. Door de pas geopende tramlijn naar Wijnegem moet dat cijfer wel stijgen.

Vraagtekens

Ze keken ook naar de drie Brusselse projecten die in de pijplijn zitten. Uplace in Machelen is nog het meest 'auto-gericht'. Zonder bijkomend aanbod aan openbaar vervoer ligt het verwachte autogebruik zelfs op 95 procent. En zelfs als de geplande tramverbinding (Jette-Zaventem) er komt, blijft 85 procent kiezen voor de wagen.

De onderzoekers plaatsen daarom grote vraagtekens bij eerdere uitspraken over het gebruik van het openbaar vervoer richting Uplace. Zo liet voormalig minister-president Kris Peeters optekenen dat 40 procent van de bezoekers met het openbaar vervoer zou komen.

Vlaams parlementslid Jo De Ro (Open Vld) roept de Vlaamse regering op om in haar nakende beslissing over Uplace ernstig rekening te houden met de onderzoeksresultaten. 'Gelet op het feit dat net mobiliteit één van de belangrijkste bezwaren vormt, zijn dit heel belangrijke nieuwe analyses', aldus De Ro.

Achterhaald

Volgens Uplace is de studie achterhaald en is er intussen veel gebeurd op het vlak van mobiliteit rond de Uplace-site. Zo houdt de studie bijvoorbeeld geen rekening met het GEN-treinstation dat op zo'n 100 meter van de site gepland is. De projectontwikkelaar verwijst ook naar het recente positieve advies van de gewestelijke milieuvergunningscommissie over de mobiliteits- en milieueffecten van Uplace.

'Nergens in de beschikbare documenten betreffende de studie wordt er rekening gehouden met het treinstation dat zal gebouwd worden op wandelafstand van Uplace. Acht treinen per uur zullen in twee richtingen in het station stoppen. De onderzoekers waren hier blijkbaar niet van op de hoogte', luidt het.

Daarnaast wijst Uplace op het recente positieve advies van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie. Daaruit is volgens Uplace gebleken dat de mobiliteitsplannen 'garant zullen staan voor een vlotte bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebied'.

Uplace wijst er ook op dat het project niet in buitengebied ligt, maar in verstedelijkt gebied. 'Dat is cruciaal aangezien de auteurs van de studie zich juist baseren op deze vermeende ligging in buitengebied om allerlei gevolgtrekkingen te maken op het vlak van vervoer. De Uplace-site ligt letterlijk op de grens van de gemeente Machelen met Brussel, aan de binnenzijde van de ring, midden in een vandaag reeds sterk verstedelijkt en volgebouwd gebied, op 10 minuten van de Brusselse binnenstad, op 5 minuten van de luchthaven van Zaventem en in het hart van Vlaanderen.'

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud