Verhuur aan discounters houdt Retail Estates recht

©rv

Retail Estates heeft een degelijk eerste halfjaar achter de rug en bevestigt het plan een dividend van 2,90 euro bruto per aandeel uit te keren over 2012-2013. De vastgoedbevak schrijft dat toe aan het feit dat veel panden verhuurd zijn aan discounters.

In de eerste zes maanden van het boekjaar 2012-2013, de periode april - september, boekte Retail Estates een nettohuurresultaat van 19,71 miljoen euro. De stijging met bijna 12 procent is nagenoeg volledig te danken aan de groei van de vastgoedportefeuille en de huurindexatie. In het lopende boekjaar kocht het bedrijf 85 panden bij; bovendien dragen winkelpanden die vorig boekjaar werden verworven, nu voor 100 procent bij. Met 98,02 procent blijft de bezettingsgraad op een heel hoog niveau.

De nettowinst bedraagt 12,73 miljoen euro tegen miljoen een jaar eerder. De netto courante winst draagt 9,84 miljoen euro bij, het resultaat op de portefeuille 2,90 miljoen euro. Per aandeel komt de netto courante winst uit op 1,75 euro.

Op 30 september bedroeg de reële waarde van de vastgoedportefeuille 652,43 miljoen euro tegen 550,63 miljoen eind maart. Hoe die waarde in de tweede helft van het boekjaar zal evolueren, daarover wil Retail Estates geen voorspellingen doen.

De vastgoedbevak bevestigt wel de prognose die bij de jaarresultaten werd gegeven: een stabiel netto courant resultaat per aandeel. Ook de dividendverwachting - 2,90 euro bruto per aandeel, hetzij 3,6 procent meer dan over 2011-2012 - blijft gehandhaafd.

Retail Estates brengt het er dus vrij goed van af. 'Op heden hebben het afgenomen consumentenvertrouwen en de daling van de winkelomzetten die sommige winkelbedrijven vaststellen, bij Retail Estates NV niet geleid tot een verhoogde leegstand of verhoogd incassoprobleem', luidt het. Volgens de bevak heeft dat vermoedelijk te maken met 'het discountkarakter van de perifere winkelformules'.

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud