Advertentie
Advertentie

Boeren krijgen 76 miljoen euro steun van voedingssector

©BELGA

Zuivelbedrijven gaan landbouwers een half jaar lang 2,7 eurocent extra betalen per liter melk. Ook varkensboeren krijgen 30 miljoen euro steun. Dat kwam de voedingssector overeen.

Het akkoord kwam er na een zomer van onderhandelingen in het ketenoverleg, waar landbouworganisaties samenzitten met de verwerkende industrie, retail en voederfabrikanten. De toeslag die melkboeren krijgen wordt geraamd op een totaalbedrag van 46 miljoen euro. Ook varkenskwekers krijgen een toeslag per zeug, in totaal voor 30 miljoen euro.

46 miljoen
De toeslag die melkboeren krijgen wordt geraamd op een totaalbedrag van 46 miljoen euro. De maatregel blijft een half jaar geldig.

De extra kost zal gedragen worden door de supermarkten, die de lichte prijsstijging waarschijnlijk (gedeeltelijk) zullen doorrekenen aan de consument. Er wordt volop overlegd met de Mededingingsautoriteit om de tijdelijke prijsafspraken goedgekeurd te krijgen. In de sector valt te horen dat door het tijdelijke karakter en de uitzonderlijke crisis de Mededingingsautoriteit waarschijnlijk haar fiat zal geven.

Ook tijdens de zuivelcrisis van 2009 zette de Mededingingsautoriteit het licht op groen om een tijdelijke toeslag te betalen aan melkveehouders. Voor de varkensboeren is het de eerste keer dat een dergelijke maatregel wordt overeengekomen binnen de sector.

De maatregel zal een half jaar gelden. In de tussentijd willen de spelers ook een structureel mechanisme uitwerken om in tijden van crisis het inkomen van de veehouders te bewaken. 'We willen in tijden dat het beter gaat een structurele reserve aanleggen die we in tijden van crisis dan kunnen aanspreken om te vermijden dat boeren lange tijd tegen verlies moeten produceren', zegt Piet Vanthemsche, de voorzitter van de Boerenbond die ook het ketenoverleg voorzit.

Crisis

De melkvee- en varkenssector kampen dit jaar met forse bodemprijzen. Bij de varkenskwekers zorgt een Europees overaanbod voor lage prijzen. Zeugenhouders krijgen momenteel nog 30 euro voor een big, terwijl de Boerenbond de productiekost op 50 euro raamt. Ook de melkprijzen gingen fors onderuit door een tegenvallende Chinese vraag, de Russische boycot en het einde van de marktbescherming via melkquotas. Belgische melkboeren ontvangen momenteel 28 eurocent voor een liter melk, terwijl het 38 cent kost om een liter melk te produceren.

©Mediafin

In verschillende landen, waaronder België, Frankrijk, Spanje, Duitsland en het VK trokken boze boeren de voorbije maanden de straat op. Komende maandag vindt in Brussel een Europese landbouwraad plaats, waar de ministers van landbouw zullen zoeken naar oplossingen voor de crisis. Boeren van over heel Europa zullen dan naar Brussel trekken om te protesteren en hun ongenoegen te uiten over de lage prijzen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud