'Greenyard heeft kapitaalverhoging van 70 à 120 miljoen nodig'

©Wouter Van Vooren

Het groente- en fruitbedrijf heeft het moeilijk, en bekijkt alle opties om boven water te blijven. Analisten denken dat alleen een forse kapitaalverhoging een structurele oplossing biedt.

Op de tweede dag na een nieuwe winstwaarschuwing verliest Greenyard  opnieuw bijna een tiende van zijn beurswaarde. De kapitalisatie van het fruit- en groentebedrijf, dat een kapitaalverhoging overweegt, daalt tot onder 230 miljoen euro.

Het beurshuis KBC Securities heeft daarom beslist in te grijpen. Zijn koersdoel voor Greenyard zakt van 9,5 naar 5,7 euro, het advies blijft 'houden'.

Analisten Alan Vandenberghe en Guy Sips bekritiseren de beperkte duidelijkheid over de toekomstige inkomsten van het bedrijf. 'De winstwaarschuwing komt heel kort na de investeerdersdag van november. Dat was een goed moment geweest om de markten grondig te informeren over de omstandigheden die het Greenyard moeilijk maken.'

KBC Securities verwacht dat de schuldgraad fors oploopt door de verslechterde rendabiliteit. Zonder bijkomende maatregelen rekenen de analisten op een schuldgraad van 5,5 keer de brutobedrijfswinst tegen het einde van het boekjaar 2018/19. Dat is een stuk boven de schuldgraad van 4,25 die de (heronderhandelde) bankconvenanten toelaten.

'De balans oplappen zal een rist maatregelen vereisen. Dat kan met een dividend, een verkoop van kleinere activa en door gebouwen te verkopen en daarna te leasen. Maar de enige structurele oplossing is een kapitaalverhoging van 70 à 120 miljoen euro, afhankelijk van de beslissingen over de andere mogelijkheden en de bewegingsruimte die de banken zullen toestaan.'

Omdat de timing en de omvang van die kapitaalverhoging voorlopig hypothetisch zijn, laten de analisten die voorlopig uit hun rekenmodel. Daardoor oogt de schuldenlast wel onredelijk hoog, en alleszins veel hoger dan de banken zullen toestaan. Er moet dus iets gebeuren.

Korting

Berenberg blijft voorlopig bij zijn 'houden'-advies en koersdoel van 8 euro, maar de analisten zijn de mogelijke pistes voor Greenyard volop aan het bekijken. Met de nieuwe prognose zal de schuldgraad volgens hun berekeningen oplopen tot 6.

Het beurshuis verwacht daarom dat de groep verdere verkopen van niet-kernactiva zal aankondigen en wellicht ook een kapitaalverhoging. Die laatste kan dienen om sneller de schuldgraad terug te dringen richting het streefcijfer van 3.

De Berenberg-analisten denken dat de verkoop van activa 50 à 60 miljoen euro kan opbrengen. De omvang van een kapitaalverhoging ramen ze lager dan KBC Securities: zij denken aan 50 tot 70 miljoen euro. Ze gaan ervan uit dat nieuwe aandelen worden uitgegeven met een korting van circa 30 procent tegenover de slotkoers van maandag (5,70 euro). Tegen die voorwaarden zou het aantal aandelen Greenyard met 30 à 40 procent toenemen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud