Greenyard verhoogt winstprognose na sterk jaar

Tomaten worden gesorteerd in een dochterbedrijf van Greenyard. ©Wouter Van Vooren

Het fruit- en groenteconcern Greenyard behaalde in het gebroken boekjaar 2020/21 zowel meer omzet als meer winst. De winstprognose voor 2021/22 wordt aangescherpt.

‘Greenyard is weer financieel gezond en klaar voor duurzame groei’, luidt het in een persbericht.

Na enkele moeilijke jaren en een grondige transformatie oogt de weg weer frisgroen voor Greenyard . In het op 31 maart afgesloten boekjaar 2020/21 realiseerde de fruit- en groentegroep 8,7 procent meer omzet, 4,42 miljard euro om precies te zijn. De sterke groei schrijft Greenyard toe aan zijn ‘unieke geïntegreerde klantenmodel’. Het concern heeft met diverse supermarktketens langlopende leveringscontracten afgesloten.

Midden april had Greenyard de prognose voor de aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) opgetrokken tot 116 à 117 miljoen euro en het maakt dat ook waar met een cijfer van 116,6 miljoen euro. In vergelijking met het voorgaande boekjaar is dat een toename van 21,8 procent.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om de brutobedrijfswinst vóór IFRS 16, de boekhoudkundige rubriek waar de leasingkosten onder vallen. Na IFRS 16 bedroeg de aangepaste brutobedrijfswinst 156,9 miljoen euro, een toename met 17,6 procent.

Kleine nettowinst

Door stevige financiële kosten komt het nettoresultaat veel lager uit, maar het is wel weer positief. Greenyard behaalt een kleine nettowinst van 1,2 miljoen euro. Een jaar eerder was er nog 68 miljoen euro verlies. De groep gaat geen dividend uitkeren.

1,2 miljoen
nettowinst
Greenyard kwam het afgelopen boekjaar uit op een nettowinst van 1,2 miljoen euro, na een verlies van 68 miljoen een jaar eerder.

Greenyard slaagde er afgelopen jaar ook in de schulden verder terug te dringen. Het bedrijf hield de uitgaven goed in de hand en versterkte zijn balans: het herfinancierde schulden en verhoogde het kapitaal met 50 miljoen euro. Eind maart was daardoor de schuldgraad gedaald tot 2,9.

Naar 165 miljoen

Voor het lopende boekjaar 2021/22 is Greenyard optimistisch en dat vertaalt zich in een iets hogere winstprognose. De aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) na verwerking van IFRS 16 zou groeien richting 165 miljoen euro. Tot dusver was het streefdoel 160 miljoen euro.

Zonder leasingschuld zou de schuldgraad eind maart 2022 moeten uitkomen rond 2,5. De verdere verlaging zal deels te danken zijn aan de maandag aangekondigde verkoop van het champignoninmaakbedrijf Greenyard Prepared Netherlands, die 17 miljoen euro opbrengt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud