Advertentie

Groeiend verzet tegen frietfabriek Clarebout in Henegouwen

De frietfabriek van Clarebout in zijn hoofdzetel Nieuwkerke. ©Jonas Lampens

Frituurvet dat in een brievenbus belandt. Anti-Clarebout T-shirts en posters. Een mobiliserende Facebook-groep met meer dan 2.000 leden. Het verzet tegen de frietfabriek die de West-Vlaamse groep in het Henegouwse Frameries wil bouwen, zwelt aan.

Toen Clarebout Potatoes in januari ter plaatse zijn plannen bekendmaakte, was er nog geen vuiltje aan de lucht. In aanwezigheid van een fiere burgemeester Jean-Marc Dupont (PS) en andere Waalse notabelen kondigde het bedrijf van de agro-industrieel Jan Clarebout aan een volledig nieuwe fabriek te willen bouwen in Frameries. Die zou goed zijn voor een maximale dagproductie van 2.800 ton diepgevroren frieten, kroketten en aanverwante producten.

De West-Vlaamse aardappelverwerker hoopte eind dit jaar, begin volgend jaar met de bouw van start te gaan. Het gaat om een investering van minstens 300 miljoen euro die de komende tien tot vijftien jaar 300 tot 500 jobs kan scheppen. Voor een streek met 17 procent werkloosheid een geschenk uit de hemel, vond burgemeester Dupont.

'La nature sans friture'

Maar de stemming is helemaal omgeslagen, omdat de buurtbewoners zich steeds nadrukkelijker verzetten tegen het project. Ze vrezen de stank van frituurvet en rotte aardappelen, de geluidsoverlast van aan- en afrijdende camions en de nefaste impact van het fabrieksafval op het milieu.

We zijn niet tegen de fabriek en de gecreëerde jobs. Alleen is Frameries niet de juiste plaats voor zo'n groot industrieel project.
Tegenstanders frietfabriek

'La nature sans friture', heet hun Facebook-groep die meer dan 2.000 leden telt. Het gaat om goed georganiseerde actievoerders die geld inzamelen voor hun zaak en de voorbije dagen in tal van Franstalige media hun verhaal deden.

'We zijn niet tegen de fabriek en de gecreëerde jobs', beklemtonen ze. 'Alleen is Frameries niet de juiste plaats voor zo'n groot industrieel project.'

Ze richten hun pijlen niet zozeer op Clarebout zelf, maar proberen vooral de lokale politici en de Henegouwse intercommunale IDEA ervan te overtuigen van het project af te zien.

Frituurvet in de bus

De protestacties ontspoorden. IDEA diende deze week officieel klacht in bij het gerecht, omdat zijn personeel te maken krijgt met persoonlijke bedreigingen en vandalisme. De buren van een directrice van IDEA vonden recentelijk frietvet in hun brievenbus. Aangenomen wordt dat de vandaal zich van adres vergiste en dat de directrice het echte doelwit was.

De klacht is wel niet gericht tegen de plaatselijke actiegroep, beklemtoont de intercommunale, maar tegen individuen die te ver gegaan zijn.

Bocht

De lokale politici lijken onder druk van het buurtbewonersprotest een bocht te maken. IDEA zoekt een alternatieve site. Burgemeester Dupont staat niet meer zo ondubbelzinnig achter het project als bij de presentatie ervan in januari.

Clarebout is al in de industriezone van Frameries actief met twee voorraadhallen voor aardappelen. Maar waar het echt om draait, is de circa 16 hectare extra die de West-Vlaamse groep van IDEA via een voorkeurrecht toegewezen kreeg en waar de grote frietfabriek moet komen.

2.800
Productie
Clarebout wil in Henegouwen dagelijks 2.800 ton diepgevroren frieten, kroketten en aanverwante producten maken.

IDEA bekijkt juridisch of dat voorkeurrecht weer afgenomen kan worden. 'Dat gaat zomaar niet. Er zijn wetten en procedures die gerespecteerd moeten worden', klinkt het bij Clarebout.

Voor de West-Vlaamse groep is een andere locatie geen optie. Er is maanden voorbereidingswerk aan vooraf gegaan - IDEA begon de zoektocht naar een goede plaats voor de twee voorraadhallen zelfs al in juni 2015 - om een geschikte site te vinden dichtbij de aardappeltelers, voldoende groot en met goede water- en elektriciteitsverbindingen.

Windrichting

'We hebben begrip voor de bekommernissen van de plaatselijke bevolking', zegt een woordvoerder van Clarebout. 'Maar we kunnen nog niet op al hun vragen antwoorden. Het zijn complexe vraagstukken op het vlak van geluid, geur en mobiliteit. Wat is de geurlast als de wind uit een bepaalde richting waait? Wat is de impact van de fabriek op het milieu? Dat zijn we in kaart aan het brengen in een haalbaarheidsstudie, die in mei of juni af zal zijn. Daarna gaan we de bevolking raadplegen, zoals de procedure voorschrijft.'

Clarebout wil de communicatie zelf in handen nemen, via een website met vragen en antwoorden en via overleg met de actiecomités.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud