Luikse stroop onder vuur wegens halalcertificaat

Luikse stroop van Siroperie Meurens. ©Siroperie Meurens

Siroperie Meurens, een fabrikant van de bekende boterhamsiroop Luikse stroop, is sinds afgelopen weekend in een kleine storm beland. Het bedrijf pakte uit met een halalcertificaat, wat het bedrijf op haatcommentaren kwam te staan. Nochtans is zo'n certificaat een noodzaak voor de export naar grote, overwegend islamitische landen.

Dat exportverhaal is ook de reden waarom Meurens sinds kort het certificaat kreeg. Het bedrijf heeft een Britse klant, die de Luikse stroop ook naar Maleisië wil exporteren. Dat overwegend islamitische land eist echter dat elke producent van voeding en drank een halalcertificaat kan voorleggen.

Halal is de verzamelnaam voor alles wat toegestaan is voor moslims. Het gaat daarbij niet enkel om het eindproduct zelf, maar ook om het productieproces. De voorschriften zijn gebaseerd op de Koran, de soenna (de traditie en levenswijze van de profeet Mohammed) en de consensus van de moslimgemeenschap.

Die consensus is er evenwel niet op alle vlakken. Varkensvlees is sowieso uit den boze. Maar over verdoving bij slachten is er bijvoorbeeld geen eensgezindheid. Het basisprincipe is dat verdoving niet mag, maar sommige islamgeleerden stellen dat verdoving in bepaalde gevallen is toegestaan, bijvoorbeeld wanneer het dierenwelzijn in het geding is. Het slachten moet wel gebeuren door middel van een snee in de hals door een bekwame slachter, waarna het dier voldoende tijd moet krijgen om uit te bloeden.

Ook alcohol, al dan niet in voeding verwerkt, wordt beschouwd als 'haram' of niet-halal.

Het nieuws haalde de lokale krant La Meuse, die ermee uitpakte met de titel 'De Luikse stroop is halal!'. Dat leidde tot felle reacties van lezers, die zelfs opriepen tot een boycot van de siroop van Meurens

Die reacties getuigen vooral van een gebrek aan kennis van wat halal precies is. Omdat Luikse stroop eenvoudigweg het resultaat is van het koken en laten indikken van sap van peren, appels en dadels, is er geen probleem. Omdat er geen gelatine of andere 'verboden' toevoegingen bij komen kijken, is het product per definitie al halal. Het certificaat leidde met andere woorden niet tot een aanpassing van het recept.

Het verhaal toont wel aan hoe snel de halalcertificaten aan belang winnen omdat grote islamitische landen ook steeds interessantere exportmarkten worden voor Belgische bedrijven. Maar voor bedrijven is het niet eenvoudig om door de bomen het bos nog te vinden, getuigt ook Jan Bruffaerts. Hij is hoofd van de dienst Reglementering en Handelsbelemmeringen bij Flanders Investment & Trade.

Het is onmogelijk om een internationale standaard voor halalcertificaten in het leven te roepen.
Jan Bruffaerts
Hoofd Reglementering en Handelsbelemmeringen bij Flanders Investment & Trade

'Als een Vlaams bedrijf naar een bepaald islamitisch land wil beginnen uitvoeren, gaan wij na welke organisatie door dat land wordt gebruikt voor het afleveren van een halalcertificaat', zegt Bruffaerts. 'Het probleem is dat er geen lijn in zit. Elk land hanteert zijn eigen aparte regels. Dat is het gevolg van de verschillende stromingen die er binnen de islam bestaan. Er zijn er bijvoorbeeld die geen probleem hebben met verdoofd slachten. Dat maakt het onmogelijk om een internationale standaard voor halalcertificaten in het leven te roepen.'

Een bedrijf dat de stap toch wil wagen, moet zich bewust zijn van wat dat allemaal met zich meebrengt. Zo is het verboden dat halal-producten in aanraking komen met niet-halal of 'haram'-producten. Indien een bedrijf beide produceert, moet hij dus al een aparte productielijn of -hal installeren voor de halalproductie.

Zo'n 1.200 Belgische bedrijven hebben al zo'n certifcaat. De kostprijs voor het verkrijgen varieert tussen 2.000 euro en 50.000 euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud