Marc Coucke stapt in groentereus Greenyard

Met een kapitaalinjectie door Marc Coucke en zijn partner Joris Ide én een bijhorende herfinanciering trekt de groentereus de facto een streep onder de jarenlange zorgen over de schuldenberg. Het aandeel herstelt fors.

De ondernemer Marc Coucke stapt in het kapitaal van Greenyard . Dat bevestigt de fruit- en groentereus nadat De Tijd dit weekend over de op til zijnde deal berichtte.

Coucke stopt samen met een andere Vlaamse ondernemer, Joris Ide, 50 miljoen vers geld in Greenyard. Ide had vorig jaar al een belang opgebouwd in de groep rond Hein Deprez. Coucke legt 48,5 miljoen euro op tafel en Ide 1,5 miljoen. Ze stappen in tegen een prijs van 7 euro per aandeel, een korting van 6,5 procent op de slotkoers van Greenyard vrijdagavond. De twee kennen elkaar al langer en bezitten samen bijna driekwart van de aandelen van RSC Anderlecht.

Verwatering

Coucke krijgt in ruil voor de inbreng een belang van 13,4 procent in Greenyard en een zitje in de raad van bestuur. De instap verwatert de huidige grootaandeelhouder, Hein Deprez. Die zou volgens onze berekeningen van de huidige 49,3 procent naar een kleine 43 procent zakken. Dat is bij een verder versnipperd aandeelhouderschap nog altijd een controlebelang.

Samen met de kapitaalinjectie heeft Greenyard ook een schuldherschikking rond. De groep herfinanciert 'tegen marktconforme voorwaarden' voor 467,5 miljoen schulden met een waarborg van de Vlaamse overheid. De nieuwe schulden hebben een looptijd van drie jaar, die met een jaar verlengd kan worden.

Met andere woorden, de aflossingen worden verder in de toekomst geschoven. Niet alleen de bestaande bankschulden worden zo geherfinancierd, maar ook de obligatielening van 125 miljoen die in december vervalt.

De waarborg van de Vlaamse overheid heeft maar betrekking op een klein deel van de totale schuld. Hij is vooral belangrijk om de banken de zekerheid te geven dat ze terugbetaald worden als Greenyard terugbetalingsproblemen kent. PMV, het vehikel dat de waarborg toestaat, krijgt in ruil een vergoeding.

Met de dubbele deal zal Greenyard zijn schuldenberg naar eigen zeggen tegen het eind van zijn boekjaar op 31 maart afgetopt hebben tot drie keer de brutobedrijfswinst (ebitda), tegenover 3,5 keer voorheen. Dat is een opsteker voor een bedrijf dat twee jaar geleden bij een gehavende cashflow onder de hoge schuldenlast dreigde te bezwijken.

Sanering

Het fruit- en groenteconcern saneerde de jongste jaren zijn portefeuille drastisch, via crisismanager Marc Zwaaneveld. Meerdere bedrijfsonderdelen gingen de deur uit, waaronder de Portugese transporttak, de Hongaarse fabriek waar eind 2018 een listeriabesmetting uitbrak en Greenyards Britse bloemengroothandel. De groep snoeide ook 422 jobs weg.

Over het voorbije boekjaar verbeterde de rendabiliteit duidelijk. Over de eerste negen maanden van het boekjaar steeg de omzet 10 procent. Greenyard voorspelt voor het boekjaar tot 31 maart een ebitda rond 110 miljoen euro, tegenover 96 miljoen een boekjaar eerder en 65 miljoen over het boekjaar 2018/19.

Beleggers onthalen de schuldherfinanciering - die feitelijk een streep trekt onder de jarenlange zorgen over de (te) hoge schulden - enthousiast. Het aandeel koerste op de Brusselse beurs maandag zo'n 18 procent hoger.

Greenyard draagt vanuit een internationaal perspectief nog altijd een aanzienlijke schuld, maar de aankondiging van vandaag is een belangrijke stap om de kloof te dichten.
Alan Vandenberghe
Analist KBC Securities

'Greenyard draagt vanuit een internationaal perspectief nog altijd een aanzienlijke schuld, maar de aankondiging van vandaag is een belangrijke stap om de kloof te dichten', zegt Alan Vandenberghe, analist bij het beurshuis KBC Securities. 'Ondanks de verwaterende impact van de kapitaalinjectie is dit een belangrijke katalysator om het vertrouwen in de vooruitzichten van de groep te verbeteren.' Volgens Vandenberghe kan Greenyard zich met zijn nieuw financieel profiel nu volledig concentreren op het uitrollen van zijn strategie.

Al maken sommigen kanttekeningen bij dat nieuw financieel profiel. Hier en daar wordt opgemerkt dat er nog heel wat goodwill (de meerprijs die betaald wordt bij een overname) en immateriële activa op de balans van Greenyard staan. Bovendien houdt de verhouding tussen nettoschuld en ebitda geen rekening met factoring. 'We nemen dat niet mee in onze schuldratio. De factoring is een betalingsmodaliteit die ons toelaat onze facturen sneller betaald te krijgen. We beschouwen dat niet als schuld', reageert men bij Greenyard.

Drie vragen aan crisismanager Marc Zwaaneveld en grootaandeelhouder Hein Deprez

Is dit het sluitstuk van de transformatie die twee jaar geleden werd ingezet?

'Ja. Hiermee creëren we voor alle stakeholders een nieuwe basis en is de onzekerheid uit de markt. Greenyard is nu een weerbaar en veel stabieler bedrijf. Een bedrijf dat tegen een stootje kan. We zijn terug. Er is dus veel werk gedaan. We gaan nu vol door op ons meerjarenplan. We hebben het volste vertrouwen dat we onze leidende positie verder kunnen uitbouwen.'

Jullie krijgen meer financiële ademruimte. Maar kan de verhouding tussen schulden en brutobedrijfswinst (ebitda) nog lager?

'Op basis van de huidige langetermijnplannen mikken we op een schuldenlast van 2 à 2,5 keer de ebitda. Aanvankelijk wilden we dat bereiken na twee jaar, maar nu gaan we ervan uit dat dat al in de loop van het tweede jaar zal lukken.'

Is er ruimte om opnieuw een dividend uit te keren?

'De verhouding tussen schuld en ebitda moet eerst naar 2 à 2,5 keer dalen. Pas daarna kunnen we bekijken wat de mogelijkheden zijn.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud