Minder winst en lager dividend bij Sipef

François Van Hoydonck, de CEO van Sipef - Foto Wim Kempenaers ©Wim Kempenaers (WKB)

De plantageholding Sipef heeft vorig jaar zoals verwacht minder winst geboekt. Dat is een gevolg van de combinatie van lagere productievolume en lagere prijzen. Het dividend volgt de winstevolutie en zakt van 1,70 tot 1,25 euro bruto per aandeel. Voor dit jaar rekent Sipef opnieuw op een ‘bevredigend resultaat’.

Door minder gunstige weersomstandigheden namen de producties van alle teelten van Sipef vorig jaar af. De totale palmolieproductie kwam 4,5 procent lager uit ondanks de gebruikelijke hogere producties in het vierde kwartaal. De rubberproductie zakte 2,2 procent in vergelijking met 2012, al kon in het vierde kwartaal de achterstand die na negen maanden was opgetekend, nog voor de helft worden goedgemaakt. Ook van de twee kleinere teelten waarin Sipef actief is – thee en bananen – waren de productievolumes in 2013 iets kleiner, respectievelijk 2,5 en 6,7 procent.

Ook aan de prijszijde was 2013 een minder goed jaar. De gemiddelde verkoopprijzen voor zowel palmolie, rubber, thee als bananen kwamen lager uit dan in 2012. De gemiddelde marktprijs voor palmolie was 857 dollar per ton tegen 999 het jaar voordien. Voor rubber was de prijsdaling nog een stuk groter: van 3.377 tot 2.795 dollar per ton.

Door de combinatie van beide elementen daalde de omzet van Sipef met 12,3 procent tot 291,7 miljoen dollar. De bedrijfswinst voor IAS 41 (variatie van de marktwaarde van de plantages) kwam 20,7 procent lager uit op 66,3 miljoen dollar. Dat is iets beter dan analisten hadden verwacht. De nettowinst van de groep (na verrekening van IAS 41) bedraagt 55,6 miljoen dollar, 18,7 procent minder dan in 2012.

Grilliger

'We kunnen onszelf eigenlijk weinig verwijten', zegt CEO François Van Hoydonck over de resultaten van het voorbije jaar, 'de algemene weersomstandigheden waren gewoon niet goed'. Of de wereldwijde opwarming van het klimaat daar voor iets tussen zit? 'Het wordt allemaal een stukje grilliger, de cycli volgen elkaar niet zo goed op, maar er is niet echt een lijn in te trekken', klinkt het. Maar voorlopig is er geen impact op Sipefs plannen op middellange termijn.

Sipef pas voor 2013 dezelfde pay-outratio toe als voor 2012, wat ertoe leidt dat het brutodividend zakt van 1,70 tot 1,25 euro per aandeel.

2014

Voor 2014 is Sipef vrij hoopvol gestemd. Bij de start van het jaar zijn de productieverwachtingen gunstig, al kunnen de weersomstandigheden altijd roet in het eten gooien. Wat palmolie, veruit de voornaamste teelt van Sipef, betreft zijn de producties bevredigend in Indonesië en herstelt Papoea-Nieuw-Guinea van een natte januarimaand, waarbij de infrastructuur (bruggen, wegen) dit jaar alvast grotendeels gespaard is gebleven.

De palmolieprijs zou dit jaar moeten stijgen op basis van lagere voorraden en de verdere stijging van de wereldwijde vraag. De verplichting in Indonesië om biobrandstof in diesel te mengen zou dit jaar 3 tot 4 miljoen ton palmolie moeten absorberen. Dat stemt volgens Van Hoydonck overeen met de verwachte bijkomende productie voor dit jaar. 'Er zal dus minder palmolie op de markt komen, zodat 2014 een sterk palmoliejaar zou moeten worden.'

Voor de rubberprijs ziet het er minder goed uit. Die heeft momenteel te lijden onder de iets zwakkere Chinese economie en hogere voorraden. 'In 2007, 2008 en 2009 kenden we hoge rubberprijzen, waardoor er heel wat geplant werd. De productie van die jonge aanplant komt nu op de markt', legt Van Hoydonck uit. De lagere vraag naar rubber heeft zowel met autobanden te maken als met banden voor 'heavy equipment' in de mijnbouw. 

Sipef heeft al ruim een derde (36%) van zijn verwachte palmolieproductie voor 2014 verkocht aan gemiddeld 1.001 dollar per ton, 12 procent van de rubberproductie en ongeveer een derde van de theevolumes. Voor heel 2014 rekent de holding opnieuw op ‘een bevredigend resultaat’.

Expansie

Sipef gaat dit jaar  door met de expansie van zijn areaal, zowel in Papoea-Nieuw-Guinea als in Indonesië, maar tegen een iets trager tempo. Dat heeft te maken met de iets minder goede resultaten in 2013, maar ook met het feit dat Sipef voor zijn uitbreidingsinvesteringen geen structurele schulden wil aangaan.

'In Papoea willen we dit jaar 600 hectare nieuw planten en 700 hectare herplanten. De nieuwe aanplant van de laatste jaren willen we eerst tot maturiteit brengen vooraleer we verdergaan. Onze derde palmoliefabriek staat klaar - ze wordt in april operationeel - en die willen we eerst vullen', aldus de Sipef-topman.

In Zuid-Sumatra blijft het proces om terreinen over te nemen van kleine boertjes rustig lopen. Sipef heeft er voor 32.000 hectare aan concessies gekregen, maar Van Hoydonck zal blij zijn als daarvan de helft effectief kan omgevormd worden tot een moderne plantage. 'Het is geen gemakkelijke regio, sociaal ligt het allemaal vrij moeilijk.' Sipef moet de lokale bevolking telkens overtuigen hun gronden af te staan, de bewoners daarvoor compenseren en ze tegelijk proberen aan te werven als werkkrachten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud