Advertentie

Sipef heeft producties al grotendeels verkocht

Palmolieproductie in Sumatra - Foto Reuters ©REUTERS

De plantageholding Sipef heeft maar een matig derde kwartaal achter de rug, met lagere producties en lagere marktprijzen. De verwachte producties van palmolie en rubber voor dit jaar zijn wel al bijna helemaal verkocht. Sipef herhaalt dat de resultaten voor het hele jaar gevoelig lager zullen uitvallen dan in 2012.

Sipef geeft in zijn tussentijdse verklaringen geen financiële resultaten, maar alleen productiecijfers en markttrends met daarbij ook heel wat uitleg. Met uitzondering van thee (+10,6%) daalde het productievolume van alle teelten van de groep. De grootste productiedaling (-11,4%) deed zich voor bij palmolie. Hogere neerslag en herbeplanting zijn de voornaamste oorzaken. De rubberproductie lag in het derde kwartaal 8,2 procent onder het volume van vorig jaar door hogere neerslag in Zuid-Sumatra en tijdelijke technische problemen in Papoea-Nieuw-Guinea. De productie van bananen lag 7 procent onder het niveau van vorig jaar, door ongunstige klimatologische en sociale omstandigheden in een van de plantages in Ivoorkust.

Voor thee en bananen waren de marktprijzen in lijn met het jaar voordien, maar voor palmolie en rubber lagen ze gevoelig lager. Sipef verwacht wel dat de palmolieprijs zal aantrekken in 2014. Voor rubber zou dat langer kunnen duren.

Discount

'Er is momenteel te weinig groei in de producties van palmolie, zodat de stocks zullen dalen', legt financieel directeur Johan Nelis uit. 'Maar een grote onbekende is wat de andere plantaardige oliën gaan doen. In ieder geval verwachten we dat de huidige discount van palmolie tegenover de andere oliën zal afnemen tegen het einde van het vierde kwartaal.'

Nelis vermeldt nog een andere trigger voor de palmolieprijs: de beslissing van Indonesië om vanaf 2014 te verplichten dat 10 procent biodiesel gemengd wordt in de brandstof. Hierdoor is een hele raffinage-industrie in gang geschoten en zal de vraag naar palmolie stijgen. De Sipef-directeur rekent op 'een paar miljoen ton extra'.

Lager

Belangrijk voor 2013 is dat Sipef al 98 procent van zijn palmolieproductie op voorhand heeft verkocht aan een zeer behoorlijke gemiddelde prijs van 909 dollar per ton. Van de verwachte rubbervolumes is al 95 procent verkocht aan gemiddeld 2.806 dollar per ton en ook 80 procent van de theevolumes heeft al een koper gevonden aan gemiddeld 3.070 dollar per ton. Het grootste deel van de jaarinkomsten ligt dus al vast.

Voor heel 2013 herhaalt Sipef dat de recurrente resultaten gevoelig lager zullen uitvallen dan in 2012. Het uiteindelijk resultaat zal afhangen van de productievolumes in het vierde kwartaal, de marktprijzen voor palmolie en rubber voor de onverkochte hoeveelheden, de exporttaks op palmolie in Indonesië en de verdere evolutie van de lokale munten tegenover de dollar.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud