Slachthuisgroep Verbist uit gratie supermarkten

De slachthuisgroep Verbist lijdt behoorlijk wat schade nu ze Delhaize verliest als klant en Colruyt de samenwerking opschort. ©BELGA

Delhaize zet de samenwerking met de hele West-Vlaamse slachthuisgroep Verbist stop na het vleesschandaal in een vestiging van de groep in Bastenaken. Er komen ook juridische stappen. Sectorgenoot Colruyt schort de samenwerking op, Carrefour deels.

De federale overheid en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) trokken eerder deze week de erkenning in van het vleesbedrijf Veviba uit Bastenaken, een onderdeel van de groep Verbist.

Na een huiszoeking vorige week bleek dat meer dan de helft van de gecontroleerde producten niet in orde was met de regels op het vlak van voedselveiligheid. Zo is geknoeid met invriesdata van vlees. Er is zelfs sprake van slachtafval dat toch in vlees voor menselijke consumptie verwerkt werd.

'Klanten kregen rot vlees'

Het personeel van het in opspraak gekomen slachthuis Veviba in Bastenaken was goed op de hoogte van de praktijken van het bedrijf. Maar niemand durfde in actie te komen, 'uit angst ontslagen te worden of erger'. Dat zegt een vakbondsman in de krant L'Avenir. De man heeft het zelfs over 'een soort omerta' die heerste in de onderneming, waardoor niemand zich durfde roeren.

Op de nieuwswebsite van de zender RTL staat zelfs een getuigenis van een vrouw die zegt gewerkt te hebben in Bastenaken en die beweert dat het personeel de opdracht kreeg bedorven of rot vlees toch in de voedselketen terecht te laten komen. Dat gebeurde door de goede kant in de verpakking naar boven te draaien of het vlees meer te kruiden, zodat de verkleuring ervan niet te zien zou zijn. 

Nog volgens de vrouw had het personeel ook geen tijd om de gehaktinstallatie te reinigen na het vermalen van vlees. Daardoor kwamen verschillende soorten vlees onder elkaar terecht. 

Het is niet duidelijk of het anonieme getuigenis klopt en evenmin wanneer de vrouw in het slachthuis werkte.    

Het nieuws leidde tot een reeks maatregelen bij de klanten van Verbist, zoals supermarktgroepen Delhaize en Colruyt. Die haalden vlees van het bedrijf uit de rekken. Beide gaan nu nog een stap verder.

Delhaize

Delhaize zet de samenwerking met de groep Verbist zelfs helemaal stop, naar aanleiding van de vaststelling van de ernstige inbreuken in Bastenaken. 'Deze vaststellingen hebben geleid tot een volledige en onherstelbare vertrouwensbreuk', zegt Delhaize vrijdag in een mededeling. Er komen ook juridische stappen, maar welke is nog onduidelijk. 

'De vastgestelde wanpraktijken zijn absoluut onaanvaardbaar voor Delhaize en hebben het vertrouwen in alle ondernemingen van de Veviba Groep op een onherstelbare manier geschonden. Delhaize maakt geen enkel compromis inzake voedselveiligheid en duldt dan ook geen enkele inbreuk hierop', klinkt het.

Concreet betekent de beslissing dat Delhaize de samenwerking met Veviba in Bastenaken, Adriaens in Zottegem en Lanciers in Rochefort stopzet. Met het slachthuis in Izegem van dezelfde groep werkte Delhaize sinds vorig jaar al niet meer samen, nadat daar wantoestanden rond dierenwelzijn aan het licht waren gekomen. Delhaize is afspraken aan het maken met alternatieve leveranciers om de aanvoer van rundvlees in de winkels zo goed mogelijk te verzekeren.

Colruyt

Colruyt Group heeft beslist de samenwerking met de voltallige groep Verbist op te schorten om ethische redenen. 'Dat houdt in dat we geen nieuwe bestellingen meer plaatsen bij de slachthuizen van groep Verbist', klinkt het in het persbericht. Colruyt wil zich nog niet uitspreken over de duur van de opschorting. Het wil eerst de lopende onderzoeken afwachten.

De groep zegt te beseffen dat deze beslissing een grote impact heeft voor haar klanten, organisatie en de veetelers. 'Gebeurtenissen zoals deze schaden onze reputatie en die van de hele keten. We overwegen daarom verdere juridische stappen te nemen.'

Carrefour is geen klant van Veviba in Bastenaken, maar wel van slachthuis Adriaens in Velzeke (Zottegem), een ander onderdeel van Verbist. De keten schort de samenwerking met Adriaens tot nader order op om elke twijfel bij de klanten over de kwaliteit van de producten weg te nemen. Makro stopt eveneens met de afname van producten. 

'Genoeg capaciteit'

Er is technisch gezien genoeg capaciteit in de Belgische slachthuizen om het wegvallen van de bevoorrading door de slachthuisgroep Verbist op te vangen. Dat zegt FEBEV, de federatie van het Belgisch vlees.

Indien toch zou blijken dat er bevoorradingsproblemen opduiken, kan FEBEV aan het Voedselagentschap een afwijking vragen van de regelgeving voor slachthuizen. Nu bepaalt een koninklijk besluit dat pas vanaf 05.00 uur 's ochtends kan worden gestart met slachten. 'We kunnen bijvoorbeeld vragen om vroeger te beginnen slachten of ook in het weekend te werken', klinkt het.

Maar dat is nog niet aan de orde. 'We wachten voorlopig af. Er zijn nog geen signalen vanuit de distributiesector dat er bevoorradingsproblemen zijn', aldus FEBEV.

Het is niet bekend voor welke omzet de supermarkten tekenen bij het West-Vlaamse familiebedrijf Verbist uit Izegem, dat in 2016 een omzet had van bijna 200 miljoen euro en daarmee een van de grootste vleesgroepen is in ons land. Maar het spreekt voor zich dat Verbist zware schade lijdt door de verwikkelingen. 

Verbist is in zijn eentje goed voor een kwart van de runderslachtingen in ons land. Het bedrijf lijdt ook onder het feit dat de erkenning voor Bastenaken ingetrokken werd. De familie Verbist was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar. 

Volksgezondheid

De Kamercommissie Landbouw bespreekt maandagnamiddag het dossier. De bevoegde ministers van Volksgezondheid en Landbouw, Maggie De Block (Open VLD) en Denis Ducarme (MR), zullen tijdens die vergadering aanwezig zijn, net als een vertegenwoordiger van het Federaal Voedselagentschap.

Beide excellenties zeiden vrijdag na de ministerraad dat er voorlopig geen indicaties zijn dat de vleesfraude bij Veviba een gevaar vormt voor de volksgezondheid. Het FAVV analyseert wel nog of er besmetting is in het vlees dat bij Veviba in beslag is genomen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud