Staking legt Belgische brouwerijen AB InBev 24 uur plat

Zowel arbeiders, bedienden als kaderleden leggen woensdag 24 uur lang het werk neer. ©Photo News

De werknemers van de brouwer staken woensdag in de Belgische depots en brouwerijen. 'Er is een verdoken herstructurering en de mensen krijgen te weinig betaald door een manke loonadministratie', zeggen de vakbonden.

Woensdag staakt het personeel van de AB InBev-brouwerijen in Leuven, Jupille, Hoegaarden en Anderlecht. Ook in de Belgische depots van AB InBev  legt het personeel het werk neer. Zowel arbeiders en bedienden als kaderleden doen mee. De drie vakbonden staan achter de actie.

AB InBev is een paraplufabriek geworden. Alle managers trekken hun paraplu open als er een probleem is.
Kris Vanautgaerden
Vakbond ACV

De Tripel Karmeliet-brouwerij in Buggenhout valt buiten de actie. Ook op het hoofdkantoor in Leuven is het personeel aan de slag.

De vakbonden en de directie onderhandelen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao), maar de bonden zijn niet te spreken over de gang van zaken. 'De directie luistert niet naar onze vraag om meer werkzekerheid en een correcte uitbetaling van de lonen', zegt Kris Vanautgaerden, een vertegenwoordiger van de vakbond ACV.

In het honderd

Volgens de vakbond krijgen mensen te weinig betaald omdat de loonadministratie in het honderd loopt. 'Die heeft AB InBev enkele jaren geleden uitbesteed aan een bedrijf in India. Maar dat registreert de uren van werknemers die flexibel werken niet correct. Ze krijgen minder uren uitbetaald dan ze gewerkt hebben en dat merken ze vaak zelf niet.'

AB InBev geeft de werktijden niet correct door aan de sociale zekerheid. Dat heeft een negatieve impact op de pensioenrechten.
Kris Vanautgaerden
Vakbond ACV

Dat heeft ook gevolgen voor de pensioenen, zegt Vanautgaerden. 'AB InBev geeft de werktijden niet correct door aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Werknemers constateren pas dat er een probleem is als ze met pensioen gaan. Want welke werknemer kijkt elke maand zijn pensioenuittreksel na?'

Voor de vakbonden is er nog een ander probleem. 'De directie voert een verdoken herstructurering door bij de bedienden. Beetje bij beetje verdwijnen jobs. De directie garandeerde de werkzekerheid in de huidige arbeidsovereenkomst. Toch ontslaat ze mensen, met als excuus dat ze niet goed functioneren. Daarom willen we striktere afspraken over de garantie van de werkzekerheid. Die komen er niet, zei de directie ons gisteren klaar en duidelijk.'

Aan de tafel

AB InBev bevestigt dat er een staking is, maar bevestigt noch ontkent aan De Tijd dat er problemen zijn met de loonadministratie. Ook de vraag of een verdoken herstructurering aan de gang is, blijft onbeantwoord. Woensdag was ook niet duidelijk hoe groot de economische schade bedroeg.

De brouwer zei 's ochtends de onderhandelingen niet in de pers te willen voeren. 'De onderhandelingen zijn pas gisteren opgestart, en zoals in elke onderhandeling zijn er meerdere kanten aan een verhaal. AB InBev hecht het grootste belang aan een gezond en constructief sociaal klimaat. De onderhandelingen zullen worden gevoerd aan de tafel.'

Sereniteit

Woensdagavond kondigde de brouwer aan dat een vergadering met de vakbonden donderdag niet doorgaat. 'We evalueren wanneer het beste moment is om terug aan tafel te gaan. We willen het sociaal overleg alle kansen geven en de sereniteit laten weerkeren.'

AB InBev heeft weinig begrip voor de staking. De brouwer verwijst naar de investeringen die hij de jongste jaren deed en vindt dat die aantonen dat hij voor werkzekerheid wil zorgen. 'We investeerden tussen 2015 en 2018 590 miljoen euro in de Belgische brouwerijen en bijkomend 95 miljoen euro in 2019. Ze creëerden de afgelopen vijf jaar 621 nieuwe banen.'

Dat ook in Hoegaarden wordt gestaakt, stuit de brouwer tegen de borst. Die brouwerij wordt momenteel uitgebreid. 'Het gaat om een investering van 42 miljoen euro. Het blokkeren van de bouw van een nieuwe productielijn enerzijds en de vraag naar werkzekerheid anderzijds vallen moeilijk te rijmen.'

Tegemoetkomingen

Het is op dit moment te vroeg om de impact van de actie mee te geven.
Verklaring AB InBev

AB InBev is ook teleurgesteld omdat het personeel het werk neerlegt na 'een vergadering van amper drie uur'. Dat de onderhandelingen gisteren begonnen, klopt niet volgens de vakbonden. 'Over de loonadministratie en de RSZ onderhandelen we al drie jaar tevergeefs.' De bonden stellen dat de directie niet bereid is tegemoetkomingen te doen. 'De reden? Als de lonen correct worden geregistreerd en uitbetaald, zouden de loonkosten stijgen', zegt Vanautgaerden.

Al enkele jaren leven de vakbonden en de directie op gespannen voet bij de brouwer. Vorig jaar staakte het personeel twee dagen. In maart probeerden de bonden hun verzuchtingen over de bedrijfscultuur tevergeefs aan te kaarten bij CEO Carlos Brito.

'Een collega zegt wel eens dat AB InBev een bank geworden is', zegt Vanautgaerden. 'Ik zeg: AB InBev is een paraplufabriek geworden. Alle managers trekken hun paraplu open als er een probleem is. Ze verwijzen allemaal naar elkaar. Dat managers in hoog tempo komen en gaan, helpt niet.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud