Vakbonden stellen Delhaize ultimatum

De aangekondigde herstructurering bij Delhaize België zet al maanden kwaad bloed bij de vakbonden. Hier een stakingsactie van midden oktober in Jambes. ©BELGA

De bediendevakbonden bij Delhaize hebben de directie een ultimatum gesteld. Volgens Veerle Verleyen van de christelijke bediendebond LBC is de kloof tussen beide partijen nog zeer groot. De directie noemt het ultimatum onverantwoord en onaanvaardbaar, en gaat de verzoening aanvragen.

'We willen dat er tegen de volgende vergaderingen van 10 en 12 december rekening gehouden wordt met onze bekommernissen, zoniet dreigen we met acties vanaf 13 december', aldus de vakbondsafgevaardigde. 

De vergaderingen van 10 en 12 december zijn in principe de laatste voor de eindejaarsperiode, en die periode is erg belangrijk voor de warenhuisketen. Acties zouden dan erg ongelegen komen.

Vakbonden en directie van Delhaize bespraken woensdag onder meer de toekomstige loon- en arbeidsvoorwaarden en de voorwaarden voor vertrekkers. Maar volgens Verleyen blijven de standpunten tussen beide partijen ver uit elkaar liggen. Ze verwijst naar het feit dat de directie een onderscheid wil maken tussen oude werknemers en nieuwe. Dat men hierbij het sectorbarema wil toepassen, is volgens haar 'een oorlogsverklaring'. 'Warenhuizen in België hanteren nu nog (gunstiger) bedrijfsbarema's.'

Daarnaast willen de vakbonden dat vertrek steeds op vrijwillige basis kan, ook voor personeel dat in aanmerking komt voor brugpensioen. 'De kloof met de directie blijft heel groot. We geloven niet in hun plaatje voor de toekomst', klinkt het bij Verleyen, die spreekt namens het gemeenschappelijk vakbondsfront.

Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver laat dan weer weten dat de directie 'fundamentele en verregaande inspanningen doet om tegemoet te komen aan de vragen van haar syndicale partners'. Het ultimatum en de dreiging met acties noemt de directie van Delhaize België 'op dit moment onverantwoord en onaanvaardbaar'.

De directie zegt 'er alles aan te zullen doen om dergelijk scenario te vermijden, inclusief een verzoeningsvergadering met de syndicale delegatie van de bedienden op de Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg'. De directie blijft er naar eigen zeggen tegelijkertijd naar streven om de onzekerheid die leeft bij de medewerkers zo snel mogelijk weg te kunnen nemen.

In juni kondigde Delhaize de intentie aan om 2.500 banen te schrappen en 14 winkels in eigen beheer te sluiten. Bovendien wil Delhaize besparen op de lonen van het personeel.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud