Vergoeding voor droogteschade nog niet voor meteen

Hoeveel landbouwers zullen krijgen voor geleden schade, is nog lang niet duidelijk. ©ANP

Het KMI bestempelt de droogte in de lente en de zomer van 2018 in Vlaanderen als uitzonderlijk. Voor de erkenning van de landbouwramp, en zeker de uitbetaling, moet er nog veel administratie gebeuren.

In alle 308 Vlaamse gemeentes werden landbouwers en veetelers geconfronteerd met extreem weinig neerslag in de maanden van juni tot en met augustus waardoor de verliezen zich opstapelden, en nog steeds aan het opstapelen zijn omdat sommige gewassen nog in de grond zitten.

Het is niet de eerste keer dat de aanhoudende droogte erkend wordt als landbouwramp. Vorig jaar zette de Vlaamse regering het licht ook op groen zodat getroffen landbouwers een deel van hun oogstverlies konden recupereren via het Vlaamse landbouwrampenfonds.

Raming

Nu het KMI de droogte uitzonderlijk noemt, is een van de voorwaarden voor de erkenning vervuld. De andere voorwaarden zijn van financiële aard. Zo moet er voor minstens 1,24 miljoen euro totale schade zijn en gemiddeld voor 5.580 euro schade per dossier.

De Boerenbond verwacht dat ook aan de twee andere criteria voldaan zal zijn. ‘Het is nog te vroeg om een exacte raming van de totale financiële schade te geven omdat bepaalde sectoren nog niet aan de oogst begonnen zijn. Maar gezien de omvang van de uitzonderlijke situatie, ramen we de schade op zeker meer dan 1,24 miljoen euro’, zegt Stijn De Roo van de Boerenbond.

Schattingsrapport

‘Het duurt zeker nog maanden vooraleer de landbouwers effectief gecompenseerd worden. Eerst moet elke gemeente een schattingsrapport maken. Dan komen onafhankelijke waarnemers de schade steekproefsgewijs opmeten per perceel. Dan wordt er bijvoorbeeld gekeken hoeveel oogst er is tegenover hoeveel er geplant is. Dat schadedossier moet de gemeente binnenbrengen bij het Vlaams Departement Landbouw en Visserij’, legt De Roo uit.

Het duurt zeker nog maanden vooraleer de landbouwers effectief gecompenseerd worden.
Woordvoerder Boerenbond

De Boerenbond roept alle Vlaamse gemeenten dan ook op om zo snel mogelijk werk te maken van een raming van de totale schade en het aantal schadegevallen op hun grondgebied. Pas als die raming gebeurd is, kan Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) het dossier voorleggen aan de Vlaamse regering voor officiële erkenning.

‘Pas als de Vlaamse regering de ramp erkent, kunnen boeren hun dossier indienen.’

Kleinere wortels

Toch zullen landbouwers niet alle geleden schade vergoed zien. ‘Veel landbouwers hebben ook indirecte kosten die niet in rekening genomen worden omdat die onmeetbaar zijn’, zegt De Roo.

Zo moeten sommige telers die contractueel verplicht zijn een bepaalde hoeveelheid groenten of fruit te leveren, bijkopen op de vrije markt, maar daar kunnen de prijzen zeer hoog oplopen.

De Roo haalt nog een ander voorbeeld aan. ‘Veel wortels vallen door de droogte kleiner uit waardoor ze niet bestempeld kunnen worden als klasse A. Daardoor verliezen telers ook een deel van hun inkomen.’

Bovendien zijn de schadevergoedingen ookafhankelijk van de grootte van het landbouwfonds, dat door de zesde staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid is geworden. Hoe groot dat fonds zal zijn, is nog niet bekend.

Hagelschade

Andere manieren om gecompenseerd te worden, zijn er voorlopig niet. ‘Verzekeringen tegen natuurfenomenen zijn nu vaak beperkt tot een verzekering tegen hagelschade. De overige risico’s zijn vaak voor eigen beheer of het landbouwrampenfonds’, zegt Wauthier Robyns van de verzekeringskoepel Assuralia.

‘Het landbouwrampenfonds geldt specifiek voor de primaire sector want zij draagt het meeste risico. Voedselverwerkingsbedrijven, die ook gevolgen ondervinden van de droogte, hebben zich meestal ingedekt tegen prijsschommelingen door, bijvoorbeeld, vooraf koopcontracten af te sluiten’, aldus De Roo. Zulke contracten verzekeren hen van een gewaarborgde toelevering. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect