Veviba: rundveehouderij werkt pakket steunmaatregelen uit

De landbouwsector dringt aan op meer afstemming van de versnipperde controles op elkaar. ©Thomas De Boever

De Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat en de Waalse landbouwfederatie FWA, alle drie verenigd in het Agrofront, hebben naar aanleiding van het schandaal bij Veviba een pakket steunmaatregelen uitgewerkt.

Het gaat om structurele maatregelen in de sector en om het vertrouwen in rundvlees te herstellen en een pakket economische ingrepen. Het geheel werd dinsdag overgemaakt aan minister van Landbouw Denis Ducarme (MR). 

Bij de maatregelen die de sector vraagt van de overheid gaat het onder meer om het terugdringen van het feit dat de controlebevoegdheid in de slachthuizen en de vleesverwerkende bedrijven een erg versnipperde materie blijft. Zo is niet het voedselagentschap FAVV bevoegd, maar ook de Federale Overheidsdienst Economie en de Vlaamse en de Waalse overheid.

Het Agrofront stelt dan ook voor een rondetafel te organiseren met de overheden om de organisatie van de controles en de controleresultaten te evalueren en beter op elkaar af te stemmen. 'Met één geïntegreerde controleaanpak door de verschillende controle-instanties moeten er sluitende garanties komen op een conform eindresultaat over de ganse lijn', aldus het Agrofront.

Weegtoestellen

De sector wil ook dat de frequentie van de ijking van weegtoestellen in de slachthuizen opgedreven wordt en dat er onaangekondigde controles komen op de correcte werking van de weegschalen.

De rundveehouderij pleit voorts voor de oprichting van een producentenorganisatie en de versnelde oprichting en erkenning van de branchevereniging Belbeef.

Bij de economische maatregelen gaat het onder meer om het pleidooi voor een verlichting van de fiscale druk en extra financiële ondersteuning voor bedrijven in moeilijkheden. 

Ketenoverleg

Dinsdag was er in Gembloers overleg tussen de verschillende schakels in de vleesveeketen om een stand van zaken op te maken over de crisissituatie na het schandaal bij fraude Veviba.

Tijdens dit overleg pleitten de vertegenwoordigers van het Agrofront voor een efficiënte aanpak van de crisis. Ze willen dat de zaak door alle bevoegde diensten en het gerechtelijk apparaat tot op het bot uitgespit wordt. Ook moet er snel werk gemaakt worden van de uitwerking van het interprofessioneel akkoord inzake transparantie in de slachthuizen dat vorige maand ondertekend werd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content