Voeding wordt grootste sector van België

De diepvriesproducenten is een van de sterkhouders van de Belgische voedingindustrie. ©IMAGEGLOBE

In 2013 kende de voedingsindustrie een voorzichtige groei van 1,5 procent. Daarmee is de sector uitgegroeid tot de grootste en sterkste industriële sector van België. Vooral op vlak van omzet, export en tewerkstelling scoort de voedingsindustrie goed. De investeringen ging dan weer fors achteruit.

2013 was voor de Belgische voedingsindustrie een jaar van voorzichtige groei, die iets lager lag dan in 2012. Toch blijft de sector een sterkhouder binnen het Belgische industriële weefsel; de voedingsindustrie is op dit moment zelfs de sterkste industriële sector van België geworden. De voedingssector vertegenwoordigt immers een steeds groter aandeel van de omzet, uitvoer en tewerkstelling van de totale Belgische industrie.

In tegenstelling tot de omzet van de totale industrie, die met 3,3 procent achteruitging, kende de voedingsindustrie een omzetgroei van 1,5 procent, goed voor een omzet van 48,2 miljard euro in 2013. Vooral het drankensegment (+3,8% ten opzichte van +1,2% voor voeding) en de zuivelindustrie zetten sterke prestaties neer. Toch haalde de sector zijn ambitieuze doelstellingen van 48,8 miljard euro omzet niet, en zal de voedingsindustrie in de toekomst dus een tandje moeten bijsteken.

De voedingsindustrie is momenteel goed voor zo’n 73.200 voltijdsequivalenten wat een lichte toename is ten opzichte van 2012 (+0,5%). In aantal hoofden stelt de voedingsindustrie 88.700 mensen tewerk. Elk jaar werft de sector ruim 10.000 medewerkers aan. Indirect stelt de voedingsindustrie nog eens bijna 138.000 mensen tewerk, wat maakt dat er in totaal meer dan 226.000 jobs verbonden zijn aan de voedingsindustrie. Met deze stijging gaat ze lijnrecht in tegen de evoluties in de rest van de industrie.

Toch blijven de hoge loonkosten, naast de energiekosten, zwaar wegen op de sector. Die heeft de voorbije jaren al fors geïnvesteerd in automatisering, maar zit nu op een plafond. Dat blijkt ook uit de fors daling van de investeringen met 10 procent.

De export van de voedingssector is dan weer met meer dan 2 procent toegenomen. Vooral de export naar de nieuwe lidstaten en verre exportmarkten zoals de Verenigde Staten en Japan zit in de lift. De export buiten West-Europa was dit jaar goed voor bijna 18 procent van de totale export; tien jaar geleden was dat slechts 12 procent.

'2014 wordt het jaar van de tweesprong', aldus Fevia-voorzitter Bernard Deryckere, die ook CEO is van Alpro. 'We willen blijven groeien en de ambities hoog houden. Maar daarvoor zijn er dringend ondersteunende maatregelen nodig vanuit de verschillende regeringen, op het vlak van kostencompetitiviteit, de arbeidsmarkt, innovatie.

De sector roept onder andere op om de energiekosten voor relatief kleine maar intensieve energieverbruikers naar beneden te halen, de loonkostenhandicap te halveren, een actiever arbeidsmarktbeleid te voeren, het aanwerven van exportmanagers fiscaal te stimuleren en de administratieve rompslomp bij onderzoeksprojecten te verminderen.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud