Een op de tien groenten te lelijk voor winkelrek

22 procent van de andijvie voldoet niet aan de strenge (visuele) Europese normen om verkocht te worden.

Vlaamse boeren krijgen 10 procent van hun groenten en fruit niet verkocht omdat die niet voldoen aan de strenge visuele eisen. Ze zijn te krom, te klein of te bultig.

Elk jaar gaan in Vlaanderen meer dan 120.000 ton eetbare groenten en fruit verloren omdat ze er niet uitzien zoals zou moeten. Dat blijkt uit een studie van het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

120.000
Elk jaar gaan in Vlaanderen meer dan 120.000 ton eetbare groenten en fruit verloren omdat ze er niet uitzien zoals zou moeten.

Van de ruim 300 ondervraagde land- en tuinbouwers geeft 66 procent aan een deel van de oogst niet verkocht te krijgen om esthetische redenen.

Europese normen

De Europese Unie legt strenge normen op over hoe sommige groenten en fruit eruit moeten zien om verkocht te worden. Appels in één verpakking moeten even groot zijn, minstens 90 gram wegen en een diameter van minimaal 6 centimeter hebben. Een tros kerstomaten moet minstens zes vruchten tellen en een langwerpige paprika mag maximaal 2 centimeter breed zijn.

Appels in één verpakking moeten even groot zijn, minstens 90 gram wegen en een diameter van minimaal 6 centimeter hebben.

Door die normen valt een groot deel van de groenten en fruit uit de boot.

Vooral andijvie voldoet niet

Alles samen krijgen boeren 10 procent van de productie niet verkocht via de gebruikelijke weg van de veiling of de industriële verwerkers en distributeurs.

Telers van andijvie botsen het vaakst op de visuele eisen. 22 procent van de andijvie voldoet niet aan de normen en ook appeltelers raken gemiddeld één op de vijf appels niet kwijt.

Van de bloemkolen wordt 13 procent afgekeurd, telers van courgettes krijgen 11,5 procent niet zomaar verkocht.

Voor andijvie, bloemkool, appels en spruiten geeft ruim 5 procent van de telers aan met een uitval van meer dan 40 procent te kampen.

Veevoeder

Niet alle afgewezen groenten en fruit belanden in de vuilbak.

Een deel wordt door de voedingsindustrie alsnog verwerkt, een deel dient als veevoeder, wordt gecomposteerd of uitgedeeld aan liefdadigheidsinstellingen.

Eén op de drie boeren doet niet eens de moeite lelijke groenten te oogsten of gooit de gewassen weer op het veld. De Vlaamse regering plant tussen 2015 en 2020 het voedselverlies met 15 procent te verminderen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect