Advertentie
mijn geld

Wie een zaak heeft, betaalt het best belastingen op voorhand

Om belastingverhogingen te vermijden betaalt u het best elk kwartaal voorafbetalingen via MyMinfin.be ©Photo News

Vennootschappen, bedrijfsleiders, eenmanszaken of meewerkende echtgenoten hebben er vanaf dit jaar nog meer belang bij om vooraf belastingen te betalen. De belastingverhoging voor wie dat niet doet, stijgt dit jaar naar 9 procent.

Werknemers krijgen elk jaar in april de belastingaangifte in hun (elektronische) postbus. U moet de aangifte indienen tegen eind juni (op papier) of midden juli (elektronisch), daarna wordt berekend hoeveel belastingen u terugkrijgt of moet bijbetalen. Via de bedrijfsvoorheffing wordt bij werknemers elke maand al een deel van de belastingen ingehouden.

Bij eenmanszaken, bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten is dat anders. De meesten betalen elk kwartaal een voorschot op hun belastingen. Binnenkort - tegen april - moet de eerste schijf van voorafbetalingen gebeurd zijn. Dat is niet verplicht, maar het is wel aangewezen om belastingverhogingen te vermijden. Terwijl eenmanszaken vorig jaar nog 4,5 procent belastingverhoging moesten betalen als ze geen voorafbetalingen deden, is dat dit jaar 9 procent. Voor vennootschappen stijgt de belastingverhoging van 6,75 naar 9 procent.

‘De eenmanszaken en vennootschappen worden gedwongen sneller te betalen. Zo komt het geld vlotter in de staatskas’, zegt Nele Steurbaut, manager bij de consultant KPMG.

Het is aangewezen om in het begin van het jaar meer voorafbetalingen te doen dan op het einde van het jaar.

Hendrik Putman
Partner bij KPMG

Hoe werkt het systeem van voorafbetalingen?

U kunt vier keer per jaar een voorschot betalen op de belastingen die u verwacht op uw winst: uiterlijk op 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december. Dat kan via MyMinfin.be. Om te bepalen hoeveel belastingen u elk kwartaal het best betaalt, moet u berekenen hoeveel winst u dat jaar verwacht.

‘Het is aangewezen om in het begin van het jaar meer te betalen dan op het einde’, zegt Hendrik Putman, partner bij KPMG. ‘Er bestaat een systeem van bonificaties. Hoe vroeger je betaalt, hoe voordeliger het is om voorafbetalingen te doen. Zo moet je slechts 75 procent van de verschuldigde belasting vooraf betalen om te voorkomen dat de belastingverhoging van 9 procent wordt toegepast.'

Een voorbeeld:

U hebt een eenmanszaak en u verwacht dat u dit jaar 10.000 euro aan belastingen moet betalen. Als u ervoor kiest geen voorafbetalingen te doen, wordt een belastingverhoging toegepast van 9 procent. In dit geval 900 euro (9% van 10.000).

Als u er wel voor kiest voorafbetalingen te doen, betaalt u het best een groter bedrag in de eerste kwartalen van het jaar. Want hoe sneller u betaalt, hoe groter de belastingvermindering waarop u recht hebt. In het eerste kwartaal gaat het om 12 procent belastingvermindering, in het tweede om 10 procent, in het derde om 8 procent en in het vierde om 6 procent. Als u bijvoorbeeld 75 procent of 7.500 euro vooraf betaalt in april, hebt u recht op een belastingvermindering van 12 procent of 900 euro (7.500 x 12%). Dat is exact het bedrag aan belastingvermeerdering dat u zou moeten betalen als u geen voorafbetalingen had verricht.

Niet elke zelfstandige kan evenwel al 75 procent van zijn belastingen in het eerste kwartaal betalen. U kunt er ook voor kiezen om de voorafbetalingen te spreiden. U dient er wel rekening mee te houden dat de belastingvermindering in het tweede kwartaal zakt. Dat heeft tot gevolg dat hoe later vooraf wordt betaald, hoe hoger het bedrag van de voorafbetalingen moet zijn om de belastingverhoging van 9 procent te vermijden.

Door de belastingen te verhogen voor wie geen voorafbetalingen doet, dwingt de overheid zelfstandigen en vennootschappen sneller te betalen.

Nele Steurbaut
Manager bij KPMG

Stel, u doet in het eerste en tweede kwartaal geen voorafbetalingen omdat het onmogelijk is al een inschatting te maken of er al dan niet winst zal zijn. In de loop van het derde kwartaal wordt dat duidelijker, waardoor u in dat kwartaal voor 6.000 euro voorafbetalingen verricht. Dan bedraagt uw voordeel 480 euro (6.000 x 8%). Vervolgens betaalt u in het vierde kwartaal nog een bedrag van 7.000 euro. In dat geval bedraagt uw voordeel 420 euro (7.000 x 6%).

Op die manier hebt u in totaal 900 euro voordeel verkregen en hebt u de belastingvermeerdering van 9 procent of 900 euro (10.000 x 9%) geneutraliseerd. Al hebt u wegens de latere betaling van de voorafbetalingen meer geld moeten neertellen om de belastingverhoging te vermijden (13.000 euro voorafbetalingen terwijl de effectieve belasting slechts 10.000 euro bedroeg).

Wordt iedereen gestraft die geen voorafbetalingen doet?

Als u pas begonnen bent met uw eenmanszaak of vennootschap, wordt u niet gestraft als u geen voorschotten op uw belastingen betaalt. De eerste drie jaar zijn eenmanszaken en vennootschappen vrijgesteld van het betalen van voorafbetalingen. Eenmanszaken die dat in de eerste drie jaar wel doen, kunnen een bonificatie genieten. Die varieert van 3 tot 6 procent, afhankelijk van het kwartaal waarin u de voorafbetalingen doet. Hoe vroeger in het jaar, hoe hoger de bonificatie. Die bonificatie geldt niet voor vennootschappen.

Vanaf het vierde jaar na de opstart kan het interessant zijn een lening aan te gaan om voorafbetalingen te kunnen doen. ‘Nu de belastingverhogingen in sommige gevallen verdubbelen, kan het interessanter worden te lenen om voorafbetalingen te doen, ook met de verhoogde rentekosten, want die zijn aftrekbaar', zegt Steurbaut.

Als de opstart moeilijk verloopt en u nog geen winst in het vooruitzicht hebt, hoeft u uiteraard geen voorafbetalingen te doen. Let wel: als uw vennootschap personenwagens ter beschikking stelt van het personeel of van de bedrijfsleider, is de situatie anders. Dan vormt een procentueel gedeelte van het voordeel van alle aard een minimale belastbare grondslag. ‘Ook als uw vennootschap verlies draait, moet u in dat geval belastingen betalen en dus ook voorafbetalingen verrichten om de belastingverhoging te vermijden’, zegt Steurbaut. ‘Als u dat niet doet, volgt een belastingverhoging.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.