Hattrick voor Jan De Nul in Taiwan

De Taillevent, een schip voor de bouw van offshore windparken is nu nog te bezichtigen in Oostende ©Wouter Van Vooren

De Belgische baggeraar heeft een derde groot contract in de wacht gesleept in Taiwan.

Jan De Nul gaat er voor het Formosa 2 windturbinepark aan de westkust van Taiwan de funderingen bouwen en installeren. Het park is een project van Macquarie en Swancor en wordt uitgerust met 47 Siemens-turbines van elk 8 megawatt, of 376 megawatt in totaal. Het park zal energie leveren aan meer dan 380.000 Taiwanese gezinnen.

Voor Jan De Nul is dit het derde buitengaatse windenergiepark in het voormalige Formosa. De capaciteit van het derde park is ruim drie keer groter dan die van de eerste twee parken. Jan De Nul staat ook in voor het transport en de installatie van de onderzeese kabels van en naar het offshorepark. De bouwwerken beginnen volgend jaar. Het park moet eind 2021 klaar zijn.

De totale contractwaarde voor de eerste twee projecten bedroeg 1 miljard euro. Het nieuwe contract is circa 750 miljoen euro waard. Jan De Nul laat in China momenteel een reusachtig schip bouwen voor de installatie van offshore windparken.

De Aalsterse baggeraar is al sinds 1995 in Taiwan actief met diensten aan de offshore olie- en gassector.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n