‘We kunnen onze staalindustrie klimaatneutraal maken'

De site van ArcelorMittal in Gent, de grootste CO2-uitstoter van het land. ©Sofie Van Hoof

ArcelorMittal stoot in Gent elk jaar 9,6 miljoen ton CO2 de lucht in, goed voor 8 procent van de totale uitstoot in ons land.

Op een modderig stuk terrein op de Gentse site van ArcelorMittal, de grootste staalproducent ter wereld, plaatsen kraanwagens betonnen funderingspalen in de grond. Tegen eind volgend jaar moet er een nieuwe installatie staan om de schadelijke hoogovengassen van de staalfabriek om te zetten in biobrandstof. Die investering van 150 miljoen euro is een wereldprimeur en een belangrijke stap om de koolstofuitstoot van de site te beperken.

Per ton gemeten heeft staal de laagste CO2-voetafdruk van alle materialen.
Carl De Maré
ArcelorMittal Group

ArcelorMittal, dat in Gent jaarlijks 5,5 miljoen ton staal produceert, is de grootste uitstoter van broeikasgas in ons land. Het staalbedrijf stuurt in de Gentse haven 9,6 miljoen ton CO2 per jaar de lucht in. Zijn ene fabriek vertegenwoordigt 8 procent van de totale uitstoot in ons land, meer dan de broeikasgassen die alle zware vrachtwagens en bussen samen uitblazen.

‘Ja, wij zijn een grote uitstoter, maar dat komt simpelweg door de enorme volumes staal die we in Gent produceren’, zegt Carl De Maré, die bij ArcelorMittal Group de leiding heeft over de wereldwijde technologiestrategie. ‘Per ton gemeten heeft staal de laagste CO2-voetafdruk van alle materialen, lager dan aluminium of hout, maar als je veel produceert, heb je alsnog een hoge uitstoot. Tegelijk betekent onze schaalgrootte dat je met innovaties meteen een grote impact kan hebben voor het klimaat.’

De Gentse fabriek gaat de schadelijke gassen uit de hoogovens omzetten in biobrandstof. ©Jonas Lampens

Hij verwacht veel van de fabriek in aanbouw om het Gents hoogovengas af te vangen en er biobrandstof van te maken. De schadelijke afvalgassen worden nu nog door het energiebedrijf Engie Electrabel verbrand in de aanpalende elektriciteitscentrale Knippegroen. Aan de overkant van de straat bouwt ArcelorMittal grote bioreactoren, watertanks van 30 meter hoog, waarin microben het koolstofgas zullen omzetten in bio-ethanol. Die biobrandstof kan in de transportsector gebruikt worden en gemengd worden in de benzine die we aan de pomp tanken. In een tweede fase kan de biobrandstof ook dienen als basisgrondstof voor chemiebedrijven om er bijvoorbeeld plastic van te maken.

Proeftuin

Vanaf 2021 wordt een tiende van het hoogovengas gebruikt om jaarlijks 80 miljoen liter biobenzine te maken in Gent. ‘Daarmee bereiken we onmiddellijk een reductie van 150.000 ton CO2 per jaar’, zegt De Maré. ‘Dat is het equivalent van 100.000 auto’s met een verbrandingsmotor die door elektrische wagens vervangen worden. Het is nog maar het begin. Eens het demonstratieproject technisch werkt, kunnen we het heel snel opschalen. Er is ruimte om reactoren bij te plaatsen in Gent, waardoor we op termijn geen hoogovengas meer moeten verbranden in de elektriciteitscentrale.’

Als je een koolstoftaks op de staalproductie in Europa heft, moet je ook de CO2-kosten doorrekenen voor geïmporteerd staal uit China
Carl De Maré
ArcelorMittal Group

ArcelorMittal benadrukt dat de Gentse staalfabriek nu al tot de efficiëntste ter wereld behoort. De uitstoot per ton staal ligt er 20 procent lager dan in de gemiddelde Europese fabriek en een derde lager dan het wereldgemiddelde. Toch beseft het bedrijf dat meer klimaatinspanningen nodig zijn als de staalsector een toekomst wil hebben in Europa. ‘We zullen de koolstof om staal te maken niet meer kunnen verbranden en de atmosfeer in sturen. We moeten een gesloten cyclus creëren’, zegt De Maré.

De ArcelorMittal-fabriek vertegenwoordigt 8 procent van de totale uitstoot in ons land. ©BELGA

Gent geldt als een belangrijke proeftuin. De biobrandstoffabriek wordt de eerste in haar soort. Eens de technologie werkt, kan ArcelorMittal ze op zijn andere sites introduceren. Daarnaast staat in Gent een tweede project in de steigers om het gebruik van fossiele kolen in de hoogovens te vervangen door gerecycleerd houtafval uit containerparken. ‘Als we het hergebruik van houtafval en de biobrandstof samen bekijken, realiseren we in 2021 een besparing van 400.000 ton CO2’, zegt De Maré. ‘Als we de technologie daarna maximaal opschalen, kan dat stijgen tot een besparing van 4 miljoen ton.’

Chinees staal

Het is niet mogelijk alle koolstofgassen om te zetten in biobrandstof. ArcelorMittal bestudeert daarom de mogelijkheid om een deel van de overblijvende CO2 terug te injecteren in de hoogoven. Een ander deel kan worden afgevoerd als basisgrondstof voor naburige chemiebedrijven en een deel kan worden opgeslagen, zodat het niet in de atmosfeer terechtkomt. ‘Met al die projecten samen kunnen we de klimaatdoelstelling halen en tegen 2050 de uitstoot met meer dan 80 procent reduceren’, zegt De Maré. ‘We investeren daarin op groepsniveau 250 miljoen euro en zijn ervan overtuigd dat we door circulair te werken de staalproductie koolstofneutraal kunnen maken.’

De voorwaarde voor ArcelorMittal is wel dat er een gelijk speelveld komt voor staal dat binnen en buiten Europa geproduceerd wordt. ‘Als je een koolstoftaks op de staalproductie in Europa heft, moet je ook de CO2-kosten doorrekenen in de prijs van geïmporteerd staal uit China’, zegt De Maré. ‘Het heeft geen zin om in Europa staalfabrieken kapot te belasten, om dan ons staal uit China te importeren en onze ogen te sluiten voor de emissies die we daar veroorzaken.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud