10 hindernissen voor fusie Suez- Gaz de France

----(tijd) - De verloving tussen Suez en Gaz de France werd in februari aangekondigd, maar het huwelijk wordt pas in december ingezegend. Het management en de controlerende aandeelhouders van beide bedrijven zullen die tijd nodig hebben om alle hindernissen te overwinnen.