ABN AMRO-peiling kent weinig succes bij Fortis

(tijd) - De peiling van de Nederlandse vakbond De Unie bij het personeel van de bank- verzekeraar Fortis in Nederland heeft weinig succes gekend. De Unie wou via de internetpeiling nagaan wat de Fortis-werknemers vinden over een mogelijke overname van ABN AMRO door Fortis, RBS en Santander. Maar er waren zo weinig deelnemers dat 'de uitkomst niet representatief' is, stelt De Unie op zijn website. Volgens De Unie is de beperkte deelname te verklaren doordat er minder ruchtbaarheid aan de peiling gegeven is dan aan een gelijkaardige peiling bij ABN AMRO. Uit die peiling bleek dat een meerderheid van het ABN AMRO-personeel tegen een overname is.