Belgische bouwconjunctuur koelt in 2007 sterk af

-- (tijd) - De bouwsector in België zal in 2007 de weerslag kennen van de vrij sterke groei met 40 procent de jongste drie jaar. Vanaf volgend jaar nemen de overheidsopdrachten fors af, verhoogt de rente en worden veel grondstoffen duurder. Om ook dan concurrentieel te blijven, vraagt de Confederatie Bouw van de regering de fiscale lasten op overuren in de bouw verder te verlagen tot de kosten van een gewoon uur arbeid.

'We zitten in een fase van hoogconjunctuur in de bouw met een sterke omzetgroei en toenemende tewerkstelling', zegt Robert De Mûelenaere, de gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. Eind 2005 werkten 192.000 mensen in de bouw. Dat is een topniveau in de voorbije 25 jaar. Dit jaar is dat aantal nog sterk gestegen, vooral sinds begin juni ook de nieuwe Europeanen tot de bouw zijn toegetreden. In twee maanden zijn al 200 nieuwe werkvergunningen, vooral aan Polen, toegekend. In 2005 werden amper 100 nieuwe werkvergunningen verleend,' zegt De Mûelenaere. De Confederatie verwacht dat voor eind 2007 minstens 2.000 Polen regulier tot de bouwsector toetreden, vooral in Vlaanderen. Ondanks die extra tewerkstelling met 4.000 mensen in de loop van 2005 is het aantal werklozen dat aan de bouwsector is gerelateerd verder toegenomen tot meer dan 24.000 eind vorig jaar. 'De hausse in de bouw heeft niet geleid tot een equivalente daling van de werkloosheid. Hoe zal dat evolueren wanneer de bouw een neergaande fase kent, wat volgend jaar erg waarschijnlijk is?', vraagt de Mûelenaere zich af.

De jongste drie jaar heeft de bouw de toevloed van orders vooral opgelost via een hogere productiviteit, meer overuren en zaterdagwerk. Sinds juni dit jaar neemt de sector massaal Polen in dienst. Toch kampt de bouwsector nog altijd met een tekort aan beschikbare arbeidskrachten en staat ze concurrentieel onder zware druk. De sector moet concurreren met de arbeidskosten in andere landen. Die bedragen amper een zesde van de Belgische. In België wordt nog altijd veel gebouwd door mensen die geen sociale bijdragen betalen. 'Het gaat om zwartwerk en om buitenlandse aannemers. Zwartwerk alleen al is goed voor bijna 30 procent van de courante bouwactiviteiten', zegt de Mûelenaere. Tegelijk zijn veel buitenlandse onderaannemers tegen uiterst lage lonen in de sector actief. Indien die buitenlanders nu onder onze voorwaarden werken is dat zeker een pluspunt, vindt de Confederatie Bouw.

De Confederatie Bouw wil in de volgende begrotingsronde van de regering gedaan krijgen dat de sociale lasten op overuren verder verminderen. Tot nu heeft de bouw een regime waarbij de werknemer 130 overuren mag maken die tegen 120 procent van een normaal uur worden uitbetaald. Voor de eerste 65 uren geldt nu al een verminderd fiscaal tarief dat zowel voor de werkgever als de werknemer interessant is. De Mûelenaere wil die lijn volgend jaar doortrekken, zodat die eerste 65 overuren de werkgever niet meer kosten dan een normaal uur, namelijk 22,15 euro per uur bruto. De werknemer zou er netto 50 procent meer aan overhouden. 'De politici moeten inzien dat die maatregel de staat niets kost. Die overuren zouden zonder extra fiscaal en sociaal regime anders gewoon in het zwart worden gepresteerd. Dan ontvangt de staat helemaal geen inkomsten', zegt de Mûelenaere.

De sector staat in oktober voor een indexaanpassing van de lonen. Voor het eerst wordt die niet integraal doorgerekend. De bouwsector heeft als enige een cao afgesloten met een maximale loonstijging van 4,75 procent tot eind 2006. Die marge is nu ei zo na bereikt, zodat de indexaanpassing van oktober slechts gedeeltelijk wordt doorgerekend. 'Hoe concurrentieel de bouw is, zal vooral in 2007 blijken bij een dalende conjunctuur', zegt De Mûelenaere. VDB

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud