Advertentie
Advertentie

'Campina chanteert melkboeren'

----(tijd) - De sterke stijging van de melkprijzen zet de zuivelsector in Europa in rep en roer. De boeren willen niet langer leveren tegen goedkope prijzen ondanks contracten op lange termijn. Het Algemeen Boeren- syndicaat (ABS) beschuldigt de Nederlandse zuivelcoöperatieve Campina ervan de boeren te chanteren om goedkoop te blijven leveren. In Duitsland onderzoekt het kartelbureau of er prijsafspraken bestaan voor melk.