De Rouck fuseert met Geomatics

(tijd) - De uitgever van wegenkaarten De Rouck fuseert met het bedrijf Geomatics. De fusie berust op industriële en commerciële overwegingen.