Delcrederedienst verwerft 50 procent Garant

(tijd) - De openbare kredietverzekeraar Nationale Delcrederedienst (NDD) heeft een belang van 50 procent in de Oostenrijkse kredietverzekeraar Garant AG. De NDD verzekert risico's verbonden aan internationale transacties en directe buitenlandse investeringen. Garant AG werd in 1958 opgericht en verzekert exportkredietrisico's en politieke risico's in 63 landen, waaronder heel wat Oost-Europese. KB