Groentetelers stap dichter bij Europese steun

(tijd) - Na meer dan een jaar onderhandelen heeft de telersvereniging Ingro een samenwerkingsakkoord gesloten met vijf Belgische diepvriesgroentenverwerkers (Ardo, D'Arta, Pinguin, Unifrost, Calsa). Door de samenwerking kunnen de telers aanspraak maken op Europese subsidies (een percentage van de verkoop aan de afnemers/verwerkers). Om recht te krijgen op de steun moeten de telers wel nog een programma opstellen over kwaliteitsverbetering en milieubescherming. Ingro verwacht het dossier op 15 september in te dienen.