Herkeuring elektriciteit bij huizen van voor 1981

(tijd) - Oudere huizen zullen bij verkoop vanaf volgend jaar verplicht een keuring van de elektrische installatie moeten ondergaan. Het gaat om huizen die ouder zijn dan oktober 1981, zegt Guido Laridaen, verantwoordelijk voor elektrische keuringen bij het keuringsbedrijf, AIB-Vinçotte. De verplichting is bepaald bij Koninklijk Besluit van 1 april 2006, waarbij het bestaande Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) wordt aangepast en uitgebreid.