Advertentie
Advertentie

Hoge prijzen maken van 2006 uitstekend jaar voor landbouwers

-- (tijd) - De Europese landbouwsector heeft een ambigu jaar achter de rug met extreme weersomstandigheden en hoge prijzen. Dat weerspiegelt zich op het inkomen van de boeren. Velen hebben goed verdiend. Voor enkelen werd het een rampjaar. Het gemiddelde EU-inkomen steeg met 2,6 procent, maar de Nederlandse boeren verdienden 17,6 procent meer. België zou op het EU-gemiddelde zitten.