'Kans op tweede LHSP- schandaal kleiner geworden'

-- (tijd) - Dat bedrijfsrevisor KPMG de jaarrekeningen van Lernout & Hauspie Speech Products (LHSP) goedkeurde zonder er vraagtekens bij te plaatsen, doet vragen rijzen over de betrouwbaarheid van de jaarrekeningen van Belgische bedrijven. 'Elke boekhouding is gemanipuleerd door het management, en goedgekeurde jaarrekeningen bieden geen garantie dat er geen fraude in het spel is.' Toch schatten de meeste specialisten de kans dat zich in België een tweede LHSP-schandaal voordoet eerder klein in.