'Kernenergie helpt CO2-doelstellingen'

-- (tijd) - Zonder bijsturingen zal in 2030 95 procent van de energievoorzing uit fossiele bronnen komen en neemt de CO2 uitstoot fors toe. Het herzien van de uitstap uit kernenergie, CO2-opslag en de promotie van hernieuwbare energie kunnen dit plaatje verbeteren. Dat zegt het Federaal Planbureau in een nog vertouwelijk advies aan de Commissie Energie 2030, de werkgroep die de toekomstige energievoorziening bestudeert.