Leerstof toepassen kan veel beter

-- (tijd) - Het volgende gebeurt al te vaak: iemand komt terug van een opleiding, maar slaagt er niet in of krijgt niet eens de kans het aangeleerde toe te passen. Veel trainers stellen het verschijnsel geregeld vast, maar wijzen er ook op dat zij vaak de bestellers van opleidingen waarschuwen, wanneer mogelijk de verkeerde cursus aan de verkeerde student wordt voorgeschoteld. Met andere woorden, het gebrek aan toepassing van de leerstof is te voorkomen.