Leren tegen het licht gehouden

Leren is in. En zoals dat wel vaker gaat, met materies waarover heel wat drukte wordt gemaakt, spreekt het ook hier niet vanzelf om de reële, bruikbare ontwikkelingen te onderscheiden van modegrillen. Enkele fenomenen, die vaak of steeds meer opduiken als het over opleiden of leren gaat, verdienen tegen het licht te worden gehouden. Kwestie van even na te gaan wat de zin of onzin ervan is. Aan het woord komen meerdere kritische, zij het genuanceerde stemmen. Zij hebben het onder meer over de leerdirecteur, een functie die in veel bedrijven van doorslaggevend belang kan worden. Ook de vele leertests worden doorgelicht. Deze bijlage gaat dieper in op het eerste volwaardige masterprogramma Opleidings- en Onderwijswetenschappen. We blikken ook even terug op enkele zomercursussen die in België georganiseerd worden. En u vindt nog een bijdrage over hoe het chemiebedrijf Lanxess omgaat met coaching, mentoring en peterschap.