'Lernout en Hauspie horen niet per se thuis in de gevangenis'

-- (tijd) - 'Indien de strafrechter Jo Lernout en Pol Hauspie schuldig bevindt aan fraude, pleit ik voor een alternatieve straf zoals gemeenschapsdienst. Die mensen zijn toch al alles kwijt en vormen geen gevaar voor de maatschappij.' Michel Handschoewerker, de inmiddels gepensioneerde voorzitter van de Ieperse rechtbank van koophandel, blikt terug op de meest ophefmakende zaak uit zijn carrière. Dag op dag vijf jaar geleden sprak hij het faillissement van Lernout & Hauspie Speech Products uit.