Advertentie
Advertentie

Meer huur betalen voor minder ruimte

Op het eerste gezicht vallen de prijsstijgingen mee. Tussen 2004 en 2006 is de gemiddelde huurprijs met 1,8 procent gestegen, tegenover 4 procent in de periode 2002-2004. 'De prijzen van de nieuwe huurovereenkomsten liggen 3,5 procent hoger dan het gewestelijke gemiddelde voor 2006. Er is dus duidelijk sprake van een opwaartse druk. De huurprijswaarden zijn de voorbije twee jaar sterker gestegen dan de inflatie. De steeds groter wordende kloof tussen de evolutie van de huurprijzen en die van de gezondheidsindex heeft ongunstige gevolgen voor de levensstandaard van de Brusselse huurders', benadrukt Françoise Puissant (PS), staatssecretaris voor huisvesting van het Brussels Gewest.