Meer overslag in havens van Antwerpen en Zeebrugge

(tijd) - De haven van Antwerpen behandelde in de eerste negen maanden van dit jaar 124,3 miljoen ton goederen, 3,7 procent meer vergeleken met vorig jaar. Er werden 60,3 miljoen containers gelost en geladen, een stijging met 8,1 procent. Dat komt overeen met 5,2 miljoen ton teu (20-voet containers).