Nieuw uitstel voor Europese domiciliëring

Vanaf 2008 treedt de eengemaakte Europese betaalruimte ('Single Euro Payments Area' of SEPA) in werking. SEPA moet ervoor zorgen dat betalingen via overschrijving, domiciliëring en betaalkaart in heel Europa even vlot en duur zijn als in eigen land. De Belgische banken stelden een plan op om tussen 1 januari 2008 en 31 januari 2010 geleidelijk over te schakelen op het Europese betalingssysteem.