Nilefos verhoogt capaciteit fabriek Rieme

(tijd) - Nilefos Chemie, dochter van de Ugandese groep Madhvani investeert 100 miljoen euro in zijn fosforzuurfabriek in Rieme. Nilefos bouwt een nieuwe eenheid voor voedingsadditieven op basis van fosfor. De capaciteit van de installatie voor zuivering van zwavelzuur wordt uitgebreid.