Opinie publiceert meningen over actuele onderwerpen. De auteurs, ook de redacteurs van De Tijd, schrijven op persoonlijke titel.