Peter Kluft (1942-2006)

Peter Kluft, manager en ondernemer, is vorige week overleden. Hij was 64 jaar. Kluft werkte voor heel wat bedrijven. De meeste bekendheid kreeg hij echter als gedelegeerd bestuurder van de Kempische Steenkolenmijnen (KS): hij was de man die in 1992 de laatste mijn in Limburg, die van Zolder, sloot.