Restel versterkt positie in privérusthuizen

-- (tijd) - Restel Résidences biedt via het InBev-vehikel Amantelia op drie rusthuizen van de beursgenoteerde holding Wérister. Amantelia belooft een 'eventuele toeslag' als de aankoop meevalt. Restel Résidences telt na de integratie van de overname 1.395 bedden op een markt van 125.000 bedden in België.