Rijkste inwoners van België en Frankrijk samen in een fonds

-- (tijd) - Albert Frère en Bernard Arnault verstevigen hun vriendschap via de oprichting van een investeringsfonds. De samenwerking tussen de twee miljardairs volgt op eerdere gezamenlijke projecten in de wijnbouw. Albert Frère liet gisteren schriftelijk weten dat 'we deze samenwerking met Bernard Arnault gewild hebben om de deskundigheid en de energie van onze twee groepen in ambitieuze projecten te kunnen verenigen'.