Spoorpersoneel vraagt verhoging inkomen

-- (tijd) - Het inkomen van de 38.000 personeelsleden van de NMBS-groep moet vanaf volgend jaar met 15 tot 40 miljoen euro omhoog. Als de directie daar niet op ingaat, komt er een staking. Dat is de boodschap die het gemeenschappelijk vakbondsfront meegaf op een persconferentie.