Tarweprijs maakt veevoeder duur

-- (tijd) - De recordprijs voor tarwe op de graanmarkt van Chicago is nu ook voelbaar in de Vlaamse landbouw. Het veevoeder wordt duurder. De boeren zaaien ook meer wintertarwe dan tijdens de vorige jaren. Bijna alle braakliggende gronden worden nu ook benut. De inzaai van koolzaad voor biodiesel valt dit jaar zwaar tegen. De boeren verkiezen massaal tarwe.