Advertentie
Advertentie

Valse omzet en lege dozen

In de dagvaarding die het Gentse parket op 20 april verstuurde naar de 21 verdachten, gaat vooral aandacht naar de language development companies (LDC's). Die taalbedrijfjes werden in de tweede helft van de jaren 90 opgericht, vaak door personen en vennootschappen die erg dicht bij de topmanagers van LHSP stonden. De LDC's kregen de opdracht specifieke spraakontwikkelingen te doen in allerhande talen die tot de verbeelding spreken, zoals Bahassa, Hindi en Urdu.