Verzekeraars toetsen zelf reclame

-- (tijd) - De verzekeraars en de bankiers gaan hun reclamecampagnes zelf toetsen aan een algemene gedragscode over financiële reclame. Voor levensverzekeringen komt er een gestandaardiseerde informatiefiche. Dat zijn voorstellen van de financiële sector voor een nieuwe code over reclame voor financiële producten. De ministerraad keurt de code allicht begin september goed.