Vlaamse chemie wil onderzoek goedkoper

-- (tijd) - De Vlaamse chemie vraagt meer steun voor innovatie via een verlaging van de sociale lasten op onderzoekers. Om de brutoloonkloof tussen een onderzoeker in België en de buurlanden te dichten, moet de regering een vermindering toestaan van 75 procent op de socialezekerheidsbijdragen van de werkgever. 'De toekomst van de Vlaamse chemie staat of valt met innovatie', zegt Frans Dieryck van Fedichem Vlaanderen.