Wegwijs in het vakjargon

Zoals elke sector hanteert de private-equitywereld een eigen jargon. Hieronder vindt u de verklaring van termen die veel gebruikt worden wanneer het gaat over het inzamelen van vers geld.