Wereldhave Belgium verlaagt jaarverwachting

(tijd) - De vastgoedbevak Wereldhave Belgium, gespecialiseerd in shoppingcentra en kantoren, past zijn jaarvooruitzichten naar onder aan. Er mag dit jaar op een direct resultaat per aandeel van 3,83 euro gerekend worden, even veel als vorig jaar. Begin dit jaar, ter gelegenheid van de jaarresultaten van 2006, had Wereldhave nog aangegeven voor 2007 een verdere stijging van de directe winst te verwachten.